ozcelik logo

“Krizlerden Etkilenmek İstemiyorsak Nitelikli Üretime Odaklanmalıyız”

Özçelik Makine Yurtdışı Satış Müdürü Adil ŞAŞMAZ gerçekleştirdiğimiz söyleşide markaların mevcut ekonomik krizlerden etkilenmemesi için yatırımlarının ve büyüme ivmesinin paralel olarak ilerletilmesi gerektiğine vurgu yaparak; “Biz de krizlerden etkilenmek istemiyorsak nitelikli üretime odaklanarak, Ar-Ge, tasarım ve pazarlama yatırımlarına dikkat etmemiz gerekmektedir” dedi.

 

 

 

Sektörde oldukça iyi bir konumdasınız. Başarının sırrını öğrenebilir miyiz?

Öncelikli olarak bir markanın başarısı markanın hayatta kalma süresi ile orantılıdır. Hayatta kalması için de bir markanın ürün kalitesini, servis kalitesini ve teknolojisini sürekli yukarıya taşıması gerekmektedir. Biz de Türkiye’de bu sektörün öncü firması olarak 36 yılı geçkin süredir sürekli kalitemizi yükseltmeyi ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediğimizden bugünlere gelmiş bulunmaktayız. Bunu bir sır olarak görmüyoruz, bunu firmamızın misyonu olarak kabul etmiş bulunmaktayız.

Sektörünüzün ve dolayısı ile markanızın ithalat-ihracat rakamlarına bakacak olursak nasıl bir tablo ile karşılaşırız?

Sektör olarak dünya genelinde İtalyan ve Alman markalarından sonra Türk markaları olarak bilinirlik ve kalite algısında üçüncü sırada geliyoruz diyebiliriz. Bu sebeple ihracat hacmi olarak sektörümüz her zaman yurt içi pazardan daha yüksek hacimlere ulaşmıştır. Özçelik Makine olarak da sektör ile paralel olarak ihracat rakamlarımızı yurt içi satış rakamlarından yukarıda tutmaya gayret ediyoruz. İthalat rakamları olarak değerlendirdiğimizde ise muhtemelen rakiplerimiz arasında en düşük ithalat ihracat oranı Özçelik Makine tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunun sebebi de tam entegre fabrikamızda yapıyor olduğumuz üretimdir. Elektrik ile ilgili komponentler hariç tüm üretim kendi bünyemizde gerçekleştiği için ithalat yapma ihtiyacımız minimize olmaktadır. Bu vesile ile ülkemizin en büyük sıkıntısı olan cari açığı azaltma hususunda maksimum faydayı sağlamaya çalışıyoruz.

ozcelik 1

 

Piyasadaki rekabet ortamı hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Avrupa ülkelerinde yaşanan kriz ve resesyonlar sebebiyle uzun zamandır büyüyemeyen Avrupa pazarı Avrupa’lı markaları haliyle farklı pazarlara yönelmeye sevk etmiştir. Daha ekonomik ürünler tercih eden alım gücü daha düşük ülkelerde Türk markaları ile rekabet etmeye çalışan Avrupa markaları da fiyatlarını revize ederek bizler ile rekabet edebilecekleri seviyelere indirmişlerdir. Bunun sonucu olarak da kendi aramızda ki rekabete Avrupa’lı oyuncular da katılmış bulunmaktadır.  Fakat burada asıl önemli olan konu Avrupa ile olan değil kendi içimizde yaşadığımız rekabettir, çünkü belirli standartları tutturamayan Türk üreticiler bizim daha yukarıya taşımaya gayret ettiğimiz kaliteli ürün algısına zarar vermektedir. Avrupalı üretici her halükârda kalitesinden ödün vermiyorken, sadece fiyat avantajına odaklanan kısa vadeli stratejiler ile beslenen bir kısım yerli üreticiler ülkemizin imajına, doğal olarak da işini doğru yapmak için gayret sarf eden bizim gibi üreticilere zarar vermektedir.

Bildiğiniz üzere dünya genelinde ekonomik kriz hâkim, Türkiye’nin durumu sizce nedir?

Türkiye’nin bulunduğu konumu düşünürsek, güneyimizde Irak ve Suriye’de yaşananlar malum, çok önemli iki pazarımız şu anda ne yazık ki zor durumda. Doğuda Türkî Cumhuriyetler ve Rusya petrol fiyatları ve Rusya’ya uygulanan ambargolar sebebiyle devalüe olmuş durumda ve yavaşlamış bulunmakta. Kuzey Afrika coğrafyasında Libya ve Mısır Arap baharı sonrası henüz toparlanabilmiş durumda değil. Bu bilgiler nezdinde değerlendirdiğimizde hedef pazarlarımızda ciddi problemler yaşanmaktadır, bu da haliyle bizleri etkilemektedir. İç dinamiklere baktığımızda büyüme geçen yıllara nazaran düşük olsa da devam etmektedir. TL’nin USD karşısında değer kaybetmesi haliyle piyasada tedirginliğe sebep olmuştur ama piyasanın buna alışması kısa sürmüştür. Türkiye verilen örnekler arasında en stabil ekonomiye sahip olandır, fakat uzun vadede bu istikrarın devamı için üretmeye, ihracat yapmaya ihtiyacımız vardır. Bu konuda bizlere önemli görev düşmektedir.

ozcelik 1

Krizden etkilenmemek veya etkisini azaltmak adına neler yapılabilir?

Öncelikli olarak belirtmem gerekirse, bizim gibi ihraç edecek kadar zengin doğal kaynaklara sahip olmayan bir ülke için tek çözüm yolu nitelikli üretimden geçer. Çin gibi bir üretim devini düşünürsek, kalitesi, teknolojisi ve markası ile ön plana çıkan nitelikli ürünler ile dünya pazarına çıkıyor olmamız gerekmektedir. Nitelikli ürünleri ortaya çıkarmak için de Ar-Ge, tasarım ve pazarlama yatırımları yapmamız gerekmektedir.  Avrupa özelinde örnek vermemiz gerekirse, Avrupa Birliği’nin yaşamış olduğu ve etkileri halen devam eden krizden en az etkilenen ülke Almanya olmuştur. Sahip olduğu markalar, üretim kalitesi ve teknolojisi ile söz konusu krizde Avrupa’nın lokomotifi olmuştur ve krizden çıkış için kaynak sağlayan en büyük ekonomi olmuştur. Biz de krizlerden etkilenmek istemiyorsak nitelikli üretime odaklanmalıyız.

Yatırım  planları oluştururken  hangi  kriterlere  öncelik veriyorsunuz? Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yapar mısınız?

Yatırım planı oluştururken öncelikli olarak hedeflerimizi ve hedeflerimize ulaşırken oluşacak ihtiyaçları göz önünde bulunduruyoruz. Yatırımların ve büyümenin paralel olarak ilerlemesi gerekmektedir. Marka olarak hedefimiz ürünlerimiz ve kalitemiz ile Avrupa’lı rakiplerin imajını pazarda yakalayabilmek, hatta önüne geçebilmek. Bu sebeple kurumsallaşma, markalaşma, pazarlama ve Ar-Ge konusunda sürekli yatırım halindeyiz.

“If We Don’t Want to be Effected by Crisis, We Should Focus on Quality Production

Adil ŞAŞMAZ, who is the Foreign Sales Manager of Özçelik Makine, has emphasized that in order for brands not to be effected from economical crisis, investments and economical momentum  should be continued in parallel with each other and he said: “If we don’t want to be effected by crisis, we should focus on quality production and we should give importance to investments in Research and Development, design, and marketing”.

ozcelik 1b

Powered by OrdaSoft!