cuhadaroglu logo“Pazar Payını Sürekli Büyüten Grubumuz, 4 Kıta ve 25 Ülkeye İhracat Gerçekleştiriyor”

Çuhadaroğlu Şirketler Grubu Genel Müdürü Kenan ARACI gerçekleştirdiğimiz söyleşide ülke kalkınmasının temel dinamiklerini desteklemeyi asli görev olarak gördüklerini ifade ederek; “Yaklaşık 4 kıta ve 25 ülkeye ihracatımız mevcut.

Yurt içinde ve yurt dışında oldukça yüksek bilinirliliği olan ve pazar payını sürekli olarak büyüten grubumuzla; kalite, güven, rekabetçilik, teknolojik üstünlük, faaliyet alanı çeşitliliği ile şirketlerimizi geleceğe taşıyoruz” dedi.

 

 

 

cuhadaroglu 43a

Firmanızın alüminyum sektörüne yönelik faaliyetlerine değinerek, 2015 yılı ve 2016’nın ilk yarısında gerçekleştirdiğiniz toplam üretim, satış, kapasite artışı ve büyüme hakkında bilgi verir misiniz? Bu konulara dair 2016 yıl sonu ve sonrası için hedefleriniz neler?

Çuhadaroğlu Grubu; 62 yıldır Türkiye’de Alüminyum Sektöründe birçok ilke imza atmış köklü bir kuruluş. Profesyonel ler tarafından yönetilen ve ülkemizde alüminyum sektöründe güvenin sembolü olarak anılan bir firmayız. 1950’li yıllarda 5 kişiyle başlayan, bugün 640 kişi ve işbirliği yapılan firmalarla birlikte yaklaşık 5.000 kişiye ulaşan bir  istihdam yaratıyoruz. Beylikdüzü’nde toplam 57.000 m² bir alanda 2 ayrı fabrikamız mevcut. Profil üretimlerini yapan ve sistem oluşturan Çuhadaroğlu Metal ve taahhüt işlerinde başarılı işler gerçekleş tiren Çuhadaroğlu Alüminyum. Çuhadaroğlu, tüm uygulamaları kendi bünyesinde gerçekleştiren dev bir entegre tesise sahip diyebiliriz. Toplam 16.200 ton üretim kapasitesine sahip firma mızın hedeflenen 2016 yılı üretim kapasitesi 24.000 ton. 2013 ve 2014 aralığında % 50 büyüme oranı sağladık. Sektörün %8’lik büyümesinin çok üstünde bir performans. 11 yılda yapılan yatırımlarla % 70 inşaat sektörü ağırlıklı üretimin geri kalanını otomotiv, savunma ve ulaşım sektörüne mamul ve yarı mamul ürünlerden sağlıyoruz.

Bu yıl % 20 büyüme hedefi olan grubumuzun, 2015 senesini % 30’luk bir büyüme ile kapattık. Sektördeki yıllık büyümenin yüzde 4’lerde olduğunu dikkate alırsak kayda değer bir artış ile sektörün büyümesinin çok üzerinde olduğunu görebiliriz.

Çuhadaroğlu projeye özgü çözümler üreten ve bu bağlam da terzi gibi çalışan bir yapıda. Her binanın farklı özellikleri ve ölçüleri olduğundan binaya özgü yeni çözümler üretmek hem

kendimizi geliştirmemize katkı sağlıyor hem de uygulamanın uzun süre istenen performansta çalışmasını sağlıyor. Bakü Olimpiyat Stadı, Montcalm Hotel City Road Londra, Exen, Garanti Koza, Paris Tour D2, Business İstanbul, Maslak 1453, Kozapark gibi bir çok projede Çuhadaroğlu imzası var.

cuhadaroglu 43b

2015 yılında yeni yatırımınız oldu mu? Olduysa yatırımın içeriği, yeri, bütçesi, ne zaman tamamlandığı veya tamamlanacağı hakkında bilgi verir misiniz? Bu konuda varsa önümüzdeki döneme dair yatırım planlarınızı aktarır mısınız? Yatırımların tamamlamasıyla üretim, kapa site ve satışlar bakımından yüzde kaçlık bir artış bekli yorsunuz?

Bilindiği üzere son zamanlarda sanayi 4.0 konuşuluyor. Biz bu konuyu daha önce ele aldık ve çalışmalarımıza başladık. Sanayide, birinci etap dediğimiz buharlı makinelerin bulunma sıydı, ikinci etap elektriğin bulunması, üçüncü etap mekanik ve elektroniğin sentezlenmesi yani mekatronik dediğimiz sü reç, dördüncü etap ise bilişimle entegre edilmesi hali olarak gelişiyor. Bu noktada 2008’de yapmış olduğumuz tesisimizi, ki Türkiye’de belki 10 yıl sonra başlayacak ya da hızlanacak denilen konuyu, özellikle yatırımlar anlamında fabrikamızda insan kontrolünün dışında tamamen otomasyon ayağı ile daha az in sanlı üretim haline getirip buradaki riskleri azaltma anlamında bir takım çalışmalar gerçekleştirdik.  Son dönemlerde yaptığımız yatırımlara gelecek olursak, mevcut dökümhane kapasite artırımı devam etmekte olup, 2016 yıl sonuna doğru devreye alınacak. İştirakimiz olan Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi’nin yeni ofis ve imalat tesisinin 50 milyon TL’lik yatırım maliyetli yeni fabrikasına 15 Temmuz’da yaşadığımız menfur darbe kalkışmasına rağmen planladığımız şekilde devam ediyoruz, 2016 yılı sonunda tamamlayacağız.

İhracatınızla ilgili genel bir bilgi verir misiniz? Daha çok hangi ürün gruplarıyla kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz?

Ülkemizin kalkınmasının temel dinamiklerini desteklemeyi asli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Yaklaşık 4 kıta ve 25 ülkeye ihracatımız mevcut. Yurt içinde ve yurt dışında oldukça yüksek bilinirliliği olan ve pazar payını sürekli olarak büyüten grubumuzla; kalite, güven, rekabetçilik, teknolojik üstünlük, faaliyet alanı çeşitliliği ile şirketlerimizi geleceğe taşıyoruz.

Yurt dışında genellikle şu sistemlerimiz  kullanılıyor diyemeyiz. Çünkü az önce de belirttiğim gibi binaların özellikleri, bulundukları coğrafya, iklim koşulları, ülke hatta şehir çoğu zaman birbirinden farklı oluyor. Bu nedenle uyguladığımız sistem ve çözüm önerilerimiz de bu ihtiyaçlar doğrultusunda fiziksel ve estetik olarak değişim gösteriyor.

İhracatınız yıllık ortalama  toplam satış ve cironuzdan yüzde kaç pay alıyor? Bu çerçevede 2015 yılı ve 2016’nın ilk yarısında ne kadar ihracat yaptınız, bu konuda 2016 yıl sonu ve sonrası için ihracat hedefiniz nedir? İhracatı nızda daha çok hangi ülkeler öne çıkıyor ve varsa hedef pazarlarınızı öğrenebilir miyiz?

Toplam satışlarımızın ciro bazında ortalama % 30 mertebelerini ihraç ediyoruz. Hedefimiz bu oranı önümüzdeki yıllarda % 50’ye çıkarmak. Geçtiğimiz yıl 21 ülkeye ihracatımız vardı. 2016 yılı için 4 kıtada 25 ülkeye ihracatı hedefledik. Bu doğrultuda özellikle yurt dışında pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Başta Almanya, Fransa, İngiltere, Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Gürcistan olmak üzere ABD, Kuzey ve Güney Afrika ülkelerinde bulunmadığımız bazı ülkeler hedef pazarlarımız içerisindedir.

Özellikle Güney Afrika’da sistemlerimizi uygulayabilmeleri için de destek veriyoruz. Şirketimizden supervisor gönderip sis temlerimizin uygulama sürecini öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu da bizi sürdürülebilir kılıyor.

 

cuhadaroglu 43c 

Ar-Ge faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Ortalama yıllık bütçenizin yüzde kaçlık kısmını ArGe harcamalarına ayırıyorsunuz ve 2016 ve sonrası için ne kadarlık bir ArGe harcaması yapmayı planlıyorsunuz?

Çuhadaroğlu’nun en önemli özelliği, yaptığı Ar-Ge yatırımları. Faaliyet kârlılığımızın % 8 civarını ArGe harcamalarına ayırıyoruz. Bu bağlamda sürekli olarak ürün geliştirmek ve inovatif perspektifte hareket etmek vizyonu ile ilerliyoruz. Özellikle daha nitelikli ve akıllı binalar için sürme kapı, pencere, doğrama cep he sistemleri ve kondens kanalı cephe sistemleri ve ofis bölme sistemleri üzerinde ilgili çalışmalarımız sürüyor. Buna ilaveten, mevcut yangın kapıları, otomatik döner ve kayar kapılar üze rinde olan ürün geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Doğru ve nitelikli ürünler uzun süreli çalışmalarla ortaya çıkıyor, dolayısıyla bu konuda zaman içerisinde sektöre yeni ürünler sunmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki mevcut cirolarımıza ilave süreçte yeni ürün ve geliştirme yoluyla 10 milyon $ mertebelerinde satış hedeflemekteyiz.

ArGe faaliyetleriniz kapsamında 2015 yılı ve 2016’nın ilk yarısında pazara sunduğunuz yeni bir ürün veya ürün grubunuz var mı? Varsa, bunların muadillerine göre far kını kısaca anlatır mısınız? Söz konusu ürün veya ürün gruplarının satış ile pazar payınıza sunduğu veya sun masını beklediğiniz katkıyı somut veriler dahilinde değerlendirir misiniz?

Depremlerin bol olduğu ve terör olaylarının sıklıkla yaşandığı bir ülke ve coğrafyada yaşadığımız için, yönetim kurulu başkanımız Nejat ÇUHADAROĞLU’nun öngörüsü üzere geliştirilen Bomstop sistemini özenli çalışmalar sonucu hayata geçirdik. Saldırılara, bombalara dayanıklı dış cephe giydirmelerimiz yurt dışından ve kamu kurumlarından talep görüyor. Hava şartlarına olduğu kadar teröre de dayanıklı binalar üretiyoruz.

Cezayir’den Türkmenistan’a, İngiltere’den Azerbaycan’a, Maldivler’den Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada malzeme satışı ve uygulama yapmaktayız. Bu durumda iklim, yaşam tarzı, yerel iş ortaklarımızın uygulama yetenekleri ve projeye özgü parametrelerin dikkate alındığı geniş bir çözüm spektrumu söz konusu oluyor. Çuhadaroğlu tüm profil sistemlerini kendi Ar Ge departmanında tasarlıyor, prototiplerini üretiyor, KAPEDAM test merkezimizde test ederek uygulamaya alıyor. Yüzde yüz Türk Mühendisliği ve üretimi ile sonuca ulaşıyoruz.

Çuhadaroğlu projeye özgü “terzi işi” çözümler konusunda uzman bir kuruluş, projelerde cephe ve doğrama mimar, yatırımcı ve müteahhidin talep ve ihtiyaçlarının optimize edilmesi gereken bir alan olarak bazı koşulları öne çıkartıyor. Bu talep ve ihtiyaçlar proje bazında AR-GE departmanının tasarımı ve Teknik Destek departmanının uygulamaları ile hayata geçiriliyor. Dolayısı ile Çuhadaroğlu standart çözümler ürettiği gibi projeye özgü uyarlamalar ve düzenlemeler ile özgün çözümler ortaya koyuyor. Son 10 yılda karlılığımızın içinde ArGe harcamaları mız % 1 seviyesinden %10 seviyelerine çıkarak daha gelişmiş, ihtiyaçları karşılayan ve katma değerli ürünleri pazara sunduk.

cuhadaroglu 43d

Firma olarak sektörde karşılaştığınız sorunları ve bu so runlara dair çözüm önerilerinizi kısaca paylaşır mısınız? Sorunların çözümü konusunda varsa kamu kurum ve kuruluşlarından beklentilerinizi aktarır mısınız?

İstihdam, çalışan ve işveren üzerindeki maliyetlerin yüksek olması, ayrıca yüksek KDV oranları kayıt dışını tetiklemekte ve sektörde haksız rekabet oluşmasına neden olmaktadır.

Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu?

Yakın ilginiz sebebiyle dergileriniz ALU&Art  ve  Win&ART Proje’ye, yayın ekibinize teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz.

“Our Group  which Continuosly  Grows Their  Market  Share, is Realising Exports in 4 continents and 25 countries”

Kenan ARACI, who is the General Manager  of Çuhadaroğlu Aluminium, stated that they saw it as their duty to support the basic Dynamics for the development of country in the interview we held with him and he also said: “We are exporting to nearly 4 continents and 25 countries. With our group which continuously increases its market share and which is highly known both within our country and abroad, we are carrying our companies into the future as having quality, reliability, competitiveness, technological power, and activity varieties”.

 

cuhadaroglu 43e

Powered by OrdaSoft!