“Katma Değerli Alüminyum Üreten Bir Ülke Olmalıyız”

Alfa Metal Yönetim Kurulu Başkanı ve İTO 56. Demir Dışı Metaller Komite Başkanı Ali BAKANER’den alüminyumun ülkemiz açısından önemine, fuarların alüminyum sektörüne yansımalarına ve 2020 yılında sektörü nelerin beklediğine dair görüşlerini aldık.

 

 

 

 

alfa metal 63a

 

Alüminyum sektöründen ve ülkemiz için öneminden bahseder misiniz, sizce fuarların alüminyumun sektörüne etkisi nedir?

Bilhassa katma değerli Alüminyum üreten bir ülke konumuna gelmek durumundayız. Bunu başarabilecek bir ülkeyiz. Bu meyanda sektörümüzle ilgili gerek yurtiçi gerekse yurtdışı fuarlar; Alüminyum sektörünü daha da geliştirici bir katalizör rolünü üstlenebilir adeta. Bu fuarlarda sektörümüzle ilgili inovatif gelişmeleri izleyerek; Ar-Ge çalışmalarına hız verip yeni tasarımlarımızla markalaşma yolunda önemli mesafeler katedebiliriz. Ayrıca döviz riskini azaltabilecek; ihracatlarla; dolayısıyla bu fuarlara katılım ve ürün çeşitliliğini artırmakla mümkündür.

Sektör ve ülkemiz açısından 2020 yılına dair görüşleriniz nelerdir?

2019 yılı 2018’e oranla hemen hemen tüm sektörlerde daha iyi geçtiği gibi Alüminyum sektöründe de daha iyi bir yıl olarak geçti diyebiliriz. Sera gazı denetimleri kapsamında Çin 2019 yılının son yarısında Al ve Cu hurda alımlarına sınırlama getirince; geri dönüşümcüler olarak bizler, hurda ve hammaddeye daha kolay ulaşabilir bir konuma geldik. LME’nin 2018 yılı ortlaması 2.010 dolar iken, 2019 yılında 1.791 dolar olarak seyrettiğini görüyoruz. 2020 yılının Şubat 20’sine kadarki ortalamasının 1.741 dolar olduğu göz önünde bulundurulursa; içerisinde bulunduğumuz yılın LME ortalamasının 2019 LME ortalamasına yakın seyredeceğini öngörebiliriz.

Çin’deki sağlıkla ilgili durum; uzun süre devam ederse; hem dünya ekonomisi, hem Çin bundan olumsuz etkilenebilir. Fakat burada bizim durumumuz; biraz daha farklı olarak; olumlu yönde etkilenebileceği-Jeopolitik konumumuz da dikkate alındığında- analistler tarafından öngörülen bir tesbit olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

2020 yılının ülkemiz ve sektörümüz açısından daha verimli; üretim ve ihracat artışıyla geçeceğine inancımı yineleyerek fırsatları değerlendirebiliriz diye düşünüyor, fiyatlardan ziyade kalitede yarışalım diyor, tüm sektör firmalarımıza ve Win&ARTProje – ALU&Art Dergileri ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum.

“We Must Be a Country That Produces Value-Added Aluminum”

We received the opinions of Mr. Ali BAKANER, the Chairman of the Board of Directors of Alfa Metal and İTO (Istanbul Chamber of Commerce) 56th Non-Ferrous Metals Committee Chairman on the importance of aluminum for our country, the reflections of fairs on the aluminum industry and what awaits the industry in 2020.

 

alfa metal 63b

Powered by OrdaSoft!