imsad logo“SBE16 İSTANBUL Konferansı’ndan Çıkan Sonuçlar, Sektörün Yolunu Aydınlatacaktır”

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi HİNGİNAR gerçekleştirdiğimiz söyleşide dergilerimiz okurları için Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği organizasyonuyla 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Swissotel The Bosphorus’da gerçekleştirilecek olan SBE16 İstanbul Konferansına dair görüş bildiriminde bulundu.

 

 

imsad

Başkanlığını yaptığınız Türkiye İMSAD’ın Türk  inşaat sektöründeki yeri ve amacını açıklar mısınız?

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, kurulduğu 1984 yılından bu yana inşaat sanayisini yurt içi ve yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütüdür. Dernek sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla sanayici üyeler yanında sektör dernekleri ve paydaş üyeleri de üyeliğe kabul ederek, Türkiye’de örneği olmayan bir çatı kuruluş olarak örgütlenmiştir.

Türkiye İMSAD organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan SBE16 İstanbul Konferansı hakkında neler söylemek istersiniz?

Türkiye İMSAD olarak 13-15  Ekim 2016  tarihleri arasında Swissotel The   Bosphorus’da   gerçekleştireceğimiz  SBE16   İSTANBUL Konferansı ile sürdürülebilirlik  ve çevre  konusunda  sektörde  bir ilke daha imza atıyoruz. SBE16 İSTANBUL Konferansı, dünyanın 50’den fazla ülkesinde 2000 yılından bu yana yapılmakta olan “Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferansları  Serisi” (The Sustainable Built Environment Conference Series) kapsamında Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek. SBE16 İSTANBUL; daha iyi bir gelecek için fikirlerin, çözümlerin, yöntem ve tekniklerin tartışılmasını ve paylaşılmasını amaçlıyor. Bu çerçevede  sürdürülebilir, yeşil, dayanıklı ve akıllı binalar, kentler ve  metropoller gibi çeşitli konularla ilgilenen yapı malzemesi üreticilerini, bilim insanlarını, uygulayıcıları,  mimarları, mühendisleri, müteahhitleri,    sanayi ve devlet kurumlarını, sivil kuruluşları ve sivil toplumu bir araya getirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen organizasyonumuz aynı zamanda sektörde sanayi, kamu, üniversite ve STK’ların işbirliği yaptığı ilk konferans olma özelliğini de taşıyor. Konferansta sürdürülebilir gelecek, iklim değişikliği, akıllı binalar,  yeşil binalar / şehirler gibi pek çok konuda yurt dışında ve ülkemizde yapılan çalışmalar, ülke olarak mevcut durumumuz, sorunlarımız, çözüm önerilerimiz tartışılacak.

Konferansın şimdilik kesinleşen konuşmacıları arasında; Ecoplatform Başkanı Sven Olof RYDING, Solar Decathlon Europe Başkanı Prof. Peter RUSSELL, Japon Mimar Prof. Kazuo IWAMURA, (World Sutainable Energy Institute WSEIN) Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü Başkanı Gökhan YILDIRIM, Avrupa Bina Performans Enstitüsü Başkanı Oliver RAPF, REC Türkiye Başkanı Rifat Ünal SAYMAN, Schneider Electric Akıllı Şehirler  Global Direktörü Gordon FALCONER, University College London (UCL) Enerji Enstitüsü Direktörü Robert LOWE gibi alanının lider isimleri yer alıyor. Bu isimlerin yanı sıra uluslararası kuruluşların yönetim kurulu başkanları, yabancı mimarlar ve fütüristler de konferansın konuşmacıları arasında… “Akıllı Metropoller – Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler için Entegre Çözümler” teması ile hayata geçirilecek konferansın çıkan sonuçları çevre ve iş süreçlerinin geleceği açısından sektörün yolunu aydınlatacaktır.

Dernek olarak inşaat malzemelerinin kalitesinin artması ve sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda çalışmalarından bahseder misiniz?

Türkiye İMSAD olarak yaptığımız komite çalışmalarımız,  yıllık olarak düzenlediğimiz etkinliklerde ele aldığımız konular ve yayınladığımız raporlarla inşaat malzemesi sektöründe kalitenin artırılmasını amaçlıyoruz. Dünya yapı sektöründe trend; akıllı şehirlere/ akıllı yapılara yönelmişken, bu yönelim beraberinde inovatif, enerji verimli, uzun ömürlü ve yüksek kaliteli malzeme talebini de doğuruyor. İnşaat malzemesi sektörünün, içinde bulunduğumuz çağın gerektirdiği niteliklere  fazlasıyla sahip, kalite ve tasarımıyla fark yaratan ürünleriyle dış pazarda sürdürülebilir ve yüksek rekabet gücüne sahip olması sektör için olduğu kadar tüm ekonomimiz için de önem arz ediyor. Bu sebeple, ihracatçı ailesi olarak her zaman vurguladığımız yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetleriyle, stratejik önem taşıyan bu sektörde gelişimin her zaman daha iyi seviyelerde gerçekleşmesini hedefliyoruz. Türkiye İMSAD olarak, 2013 yılında Küresel Raporlama  Girişimi (GRI) G4 Rehberi kapsamında ilk sürdürülebilirlik raporumuzu hazırlamıştık. Bu rapor ile yalnızca Türkiye’de değil dünyada da sektörel anlamda bir ilki gerçekleştirdik. Şimdi ikinci sürdürülebilirlik raporumuzun çalışmalarını başlattık. Derneğimizin sürdürülebilirlik konusunda yürüttüğü önemli çalışmalara dâhil olarak, bu sayede çok ciddi enerji tasarrufları sağlamış, üretim prosesleri geliştirmiş ve inovatif gelişmeler sağlamış başarılı üyelerimiz bulunuyor. Bu şirketlerin “iyi uygulama örnekleri” ikinci raporumuzda da yer alacak ve hem sektördeki hem de paydaş sektörlerdeki bu alanda atılım içinde olacak kurumlara yol gösterecek.

Türkiye İMSAD olarak insan kaynaklarına önem veriyoruz. İş dünyasının işi bilen, alanında yetişmiş nitelikli elemana ihtiyacı bulunuyor. Bunu hedef alarak bu sene Çevre Dostu Malzeme ve Sürdürülebilirlik Komitelerimizin  çalışmaları kapsamında  Yıldız Teknik Üniversitesi’yle bir işbirliği yaptık. Yaptığımız işbirliği çerçevesinde sürdürülebilir yapı malzemelerinin konu edildiği “Yapı Ürünlerinin Üretim-Kullanım Döngüsü” dersini hayata geçirdik. Derslerimiz sektörün önde gelen firmalarının uzmanlarıyla gerçekleştirildi  ve temelden çatıya kadar tüm yeni nesil malzemeler ve yaklaşımlar öğrencilerle paylaşıldı.  Türkiye İMSAD’ın temeli hedef alan değişim yaklaşımlarıyla  sektördeki bilgi kirliliklerinin  bu sayede azalacağını umuyoruz. Gelecek nesiller sayesinde güçlü nitelikli ve doğru malzeme seçimleri ile sürdürebilir insan odaklı çevreci bina tasımlarının artması en büyük hedefimiz. Bu kapsamda, bu dersi diğer üniversitelerde de yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yapmaktayız.

Derneğinizin sürdürülebilir politikalar çerçevesinde inşaatlarda  çevreye daha  duyarlı ürünlerin kullanılması ya da projelendirilmesi konularında sergilemiş olduğu tutum hakkında bilgilendirme yapar mısınız? Enerji tasarrufu, Yeşil Bina, Akıllı Ev Sistemleri gibi kavramların önemine vurgu yapar mısınız?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Yeşil bina ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımına ve belgelenmesine artan talep doğrultusunda sektörün çatı örgütü Türkiye İMSAD olarak, ülkemizde ihtiyacın karşılanması ve pazarın düzenlenmesi için bu alanda da hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı sorumluluk addederek sürdürüyoruz. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)’nin de kurucuları arasında yer alıyoruz. Türkiye İMSAD olarak; yeşil bina üretimini desteklemek adına önemli adımlar attık. Yeşil Bina üretimi ve sürdürülebilir binalar inşa edilmesi adına çevre sertifikasyonları konusunda dünyanın lider kuruluşlarıyla stratejik işbirlikleri imzaladık.

Çevre Dostu Binalar/Malzemeler ve ilgili yönetmelikler ve EPD Belgesi’nin alımı konusunda  neler yapılması gerektiği ile ilgili üyelere yardımcı olunabilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerini kapsayan projelerin hayata geçirilmesini  hedefledik. 2015 yılında  Sürdürülebilirlik Komitesi ile birlikte “Sürdürülebilir İnşaat Malzemeleri Terimler Sözlüğü” yayınladık. Her sene gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde bu yıl su, enerji, çevre, üretim ve iş gücü konuları hakkında sürdürülebilirlik ilkelerine uyacağımızın vaadini verdik. Bu yıl gerçekleştireceğimiz  SBE16 ISTANBUL Konferansı’nda bu konularda bildiriler sunulacak.

Sektörler ve liderler arasındaki sıcak diyaloğun devamı için yürütülen Sektörel Gelişim Toplantıları, Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları, Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi gibi toplantı ve oturumlarla ilgili nelere dikkat çekmek istersiniz?

Türkiye İMSAD olarak 31 alt sektör 81 sanayici firma ve paydaş kurum üyelerimizle sektörde 21 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşıyoruz. Türk inşaat malzemeleri sanayisini bir bütün olarak ele almayı, sürdürülebilir  büyümeyi ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda bir yandan iç pazardaki gelişmeleri yakından izlerken, diğer taraftan ihracattaki başarının artarak sürdürülebilmesi için hedef dış pazarları yakından takip ediyoruz. 2011 yılında Brüksel temsilciliğimizi, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğimizi açtık. Türkiye İMSAD olarak 2009 yılından başlayarak  her yıl “Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi” düzenliyoruz.  Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, inşaat sektörünün en etkin bilgi, vizyon ve fikir paylaşım platformu olarak sektörün en önemli aktivitesi durumuna gelmiştir. Ekonomideki gelişmeler ve inşaat sektörüne yansımaları ile ilgili olarak aylık düzenli ekonomi raporları yayınlamakta ve her üç ayda bir özel gündemli, sektör odaklı Gündem Buluşmaları toplantılarımızı  düzenlemekteyiz. Türkiye İMSAD olarak inşaat malzemesi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, paydaş sektörlerle diyalog ve işbirliği zemininin oluşturulmasını sağlamak, gündemdeki gelişmeler çerçevesinde sektörün stratejisini belirlemek, iç ve dış pazarda paydaşlarla işbirliği fırsatları yaratmak amacıyla yıl bazında etkinliklerimizi düzenliyoruz.  Sektörel Gelişim Toplantıları, Gündem Buluşmaları, Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi gibi toplantı ve oturumlarla, sektörler ve liderler arasındaki know-how alışverişine destek vermeye önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz.

Son olarak iş dünyasına, sektör temsilcilerine ülkemizin siyasal ve sektörel mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri hakkında neler söylemek istersiniz?

Bu ülkenin sanayicileri olarak, yarattığımız her birim katma değer ile ulusal büyümede büyük bir rol oynuyoruz. 2016 yılı ve sonrası için sürekli verdiğimiz bir mesajımız var: inovasyon, Ar-Ge, markalaşma ve sürdürülebilirlik. 2015 yılını bu bakış çerçevesinde Ar-Ge ve inovasyon yılı olarak geçirdik. Bizlerin inşaat malzemesi sanayicileri olarak, ihracatımızı 5-10 yıl gibi kısa bir sürede 2-3 katına çıkarmamamız için hiçbir neden yok. Biz, sektör olarak bu gücü ve vizyonu kendimizde görüyoruz. Sektör olarak gelişmeleri fırsata çevirmeli, dünyadaki yeni normalleşme sürecinde, daha fazla birlik ve beraberlik göstermeli, daha gerçekçi hedeflerle yol haritamızı belirlemeliyiz.

Ülkemizin son zamanlarda Rusya ve İran ile ilişkilerinin normale dönmesi bizi de sektör olarak hem çok sevindirdi hem de beklediğimiz, daha doğrusu umut ettiğimiz bir durum gerçekleşmiş oldu. Gelişmenin her iki ülke için de daima bu şekilde iyi ve yapıcı ilişkiler içinde devam etmesi en büyük temennimizdir. Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği olarak, Rusya’ya dönük planlarımızı askıya almadık. Yatırım planlarımız  ve işbirliklerimizi her zaman devam ettirme isteğinde olduk. Bu nedenle bu tarihten itibaren de görüşmelerimiz ve ilişkilerimiz artarak sürecektir. İran’a uygulanan ambargonun kaldırılması da dünya ekonomi piyasasında ve iş ilişkilerinde bir sinerji doğuracaktır. Türkiye açısından değerlendirmek gerekirse, muhakkak ki ilişkiler ve görüşmeler dünyaya nazaran daha hızlı şekilde güçlenecek. Bu süreçte komşu ülke olmamız, aynı coğrafyada bulunmamız ve kültürel yakınlıktan kaynaklanan pek çok ortak noktamız Türkiye açısından önemli bir avantaj ve bunun en iyi şekilde değerlendirilmesi  gerekmektedir.

“The Results of SBE16 İSTANBUL Conference  Will  Give Light To the Sector”

F. Fethi HİNGİNAR, who is the Board Chairman of IMSAD Turkey, has declared his opinion for the the readers of our magazine at the interview we held with him at the SBE16 İstanbul Conference that was held at Swiss Hotel The Bosphorus during the dates between 13th and 15th of October, 2016 as organised by Turkish Construction Materials Industrialists Association.

Powered by OrdaSoft!