iddmib logoDemir ve Demir Dışı Metaller Sektöründen 3,1 Milyar Dolar İhracat

2016 Ocak-Haziran döneminde demir ve demir dışı ihracat sektöründe gerçekleştirilen toplam ihracat değeri 3.1 milyar dolar. Değerdeki en büyük pay yüzde 36 ile alüminyum mal grubuna ait. Alüminyum mal grubunu sırasıyla yüzde 24 ile demir çelik mamulleri, yüzde 22 ile metallerden grubu ve yüzde 16 ile bakır grubu takip ediyor.

 

 

 

 

iddmib 1

Söz konusu dönemde bir önceki seneye kıyasla yüzde 3,5 azalışla 1,1 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen mal grubu olan alüminyumda en büyük alt grup alüminyum çubuk ve profillere ait ve 292 milyon dolar değere sahip. Sıralamayı 252 milyon dolarla alüminyum sac ve levha grubu takip ediyor. Demir çelik mamulleri grubunda değerde yüzde 2 artışla 745 milyon değerinde ihracat gerçekleştirildi. Bu grupta en büyük paya sahip olan alt grup 325 milyon dolarla demir çelik diğer grubu.

Bakır Grubu Önde

2016 Ocak-Haziran döneminde demir ve demir dışı metaller sektörünü oluşturan ana gruplardan biri olan bakır grubunda 486 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, bakır grubunun alt grupları incelendiğinde birinci sırayı 162 milyon dolar değerinde bakır teller alırken, sıralamayı 141 milyon dolar ihracat değeriyle bakır örme halatlar takip etti. İhracatında değer olarak yüzde 5 oranında azalış gözlemlenen ana gruplardan metallerden çeşitli eşyalar 680 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi ve miktarı 185 ton. Metallerden çeşitli eşyalar grubunun alt grupları incelendiğinde metal mobilya grubu ihracatının, 225 milyon dolar değeriyle öne çıktığı ve geçtiğimiz  yılın aynı dönemine göre yüzde

15 oranında artış kaydettiği gözlendi. 2015 Ocak-Haziran dönemi demir ve demir dışı ihracatındaki genel duruma baktığımız zaman öncelikle Polonya ile olan ihracatta artış devam ediyor.

Polonya İle Olan Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü İhracatı Artışa Devam Ediyor

2016 Ocak-Haziran döneminde ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülkeden altı tanesiyle ihracatımızda artış gözleniyor. İhracatımızdaki en büyük artış oranı önceki aylardaki gibi yaklaşık yüzde 50 oranıyla Polonya’da gerçekleşerek, 91 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde Cezayir, İsrail ve Yunanistan gibi geçtiğimiz yıllarda ihracatta düşüş yaşadığımız ülkelerde yaklaşık yüzde 20’lere varan bir artış söz konusu. İhracat gerçekleştirilen ilk 20 ülke incelendiğinde 2016 Ocak-Haziran döneminde en düşük artış Avusturya ile yaşandı ve yüzde 2 ile 47 milyon dolarda kaldı. Diğer yandan söz konusu dönemde en büyük azalış Irak ile yaşandı ve 125 milyon dolar ihracat yapıldı.

Kaynak: Metalik Dergisi Sayı 40

Export With a Volume of 3,1 Billion Dollars in Iron and Non-iron Metals Sector

The total export value for iron and non-iron export sector within the period of January-June, 2016 is 3.1 billion dollars. The biggest portion of this volume comes from the aluminium product group with a share of %36. Those coming after the aluminium product group are iron and steel products with a share of %24, metal group with a share of %22, and copper group with a share of %22.

Powered by OrdaSoft!