alfa metal logo“KDV Tevkifat Oranı Değişikliğini  Geri Çektirdik”

Alfa Metal Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali BAKANER, alüminyum sektöründeki KDV tevkifat oranlarının yükseltilmesine karşı verilen mücadele ve tevkifat uygulamasının geçmişi hakkında açıklamalarda bulundu.

 

 

 

alfa metal 43

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali BAKANER konu ile ilgili olarak, “Metal ürünlerinin tesliminde uygulanan KDV tevkifat oranının 9/10’a yükseltileceği yönünde 5 Eylül 2016 tarihinde bilgi edinmemizi müteakip, İDDMİB Yönetim Kurulumuz ve sektör dernek temsilcilerimizin katılımıyla 10 kişilik bir heyetle, 9 Eylül

2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığına bir ziyarette bulunduk. Bahse konu görüşmede, söz konusu oran artışının gerçekleşmesi durumunda hali hazırda birçok sıkıntı ile mücadele eden, hammadde açısından dışa bağımlı, kâr marjı düşük ve enerji maliyetleri yüksek olan alüminyum sektörümüzün yaşayacağı sıkıntıları dile getirdik. Bu bağlamda tebliğ metninde yer alan alüminyum, bakır, çinko, kurşun gibi metaller için KDV tevkifat oranını 9/10’a yükselten 1. maddenin geri çekilmesini ve 5/10 oranı uygulamasına devam edilmesi yönündeki talebimizi ilettik.

Bu çerçevede, İDDMİB Yönetim Kurulumuz ve sektör dernek temsilcilerimiz aracılığıyla Maliye Bakanlığı yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak cumhuriyet tarihinde ilk defa Başbakanlığa imzaya gönderilen tebliğ metninde yer alan bir maddeyi geri çektirdik. İDDMİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve sektör derneklerimizin değerli temsilcileriyle birlikte yürüttüğümüz mücadele sonrasında elde edilen bu başarı neticesinde, 3 Ekim 2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ de, KDV tevkifat oranının yükseltilmesine yönelik bir maddenin yer almamasını sağladık” dedi. Ayrıca ifade etmek gerekir ki; “Bu birlik ve beraberliğimiz sektörün gücünü göstermektedir. Şu hakkı da teslim etmek gerekir ki sektörün sorunlarını dile getirdiğimizde bizi dinleyen ve çözüm üreten Bakanlık yetkilileri var, burada da onlara teşekkürü bir borç biliyorum. “KDV tevkifatı, vergi alacağının güvence altına alınması amacıyla getirilen bir müessesedir. Bu zorunlu uygulamada, KDV’ye tabi olan mal teslimi ve hizmet ifası işleminin tarafı olanlar KDV’den “sorumlu” tutulmak suretiyle KDV teminat altına alınmaktadır. Alüminyum sektörüne KDV tevkifatı ilk olarak 01.05.2007 tarihinde yürürlüğe giren 104 Seri nolu KDV Genel Tebliği ile getirilmiştir. İlk uygulamada 9/10 tevkifat oranı bakır, çinko ve alüminyum ürünlerin; cevherden üretim yapan ilk üreticiler, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmeler ile KDV Kanunu’nun 17/1 madde sinde sayılan kurum ve kuruluşlar dışındakilerin her aşamadaki teslimleri tevkifat kapsamına alınmıştır. Ancak alüminyum sektöründe imalatçı ve ithalatçılar dışındaki teslimlerin çok sayıda küçük çaplı mükellefler tarafından gerçekleştirilmekte olması nedeniyle söz konusu mükelleflerin tevkifata uyumu sağlanamamıştır. Bu nedenle 30.06.2007 tarihinde yayınlanan 105 Seri nolu KDV Genel Tebliği ile alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde KDV tevkifatı, sadece ham maddelerden imalat yapanlar ile ithalatçıların ilk teslimleri ile sınırlandırılmış tır. 14.04.2012 tarihinde yayınlanan 117 Seri nolu KDV Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ile KDV tevkifat oranı 7/10 oranına çekilmiştir. KDV tevkifat uygulaması, hammadde bakımından büyük ölçüde dışa bağımlı olan alüminyum ve bakır sektörü nü ciddi finansman sıkıntısı içerisine sokmuş ve sektörün işlem hacmini daraltmıştır. Bu yüzden 26.02.2013 tarihinde yayınla nan 122 Seri nolu KDV Genel Tebliği ile bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi ile hurda ve atık teslimlerinde tevkifat oranı 5/10 oranına çekilmiş ve tevkifat ile ilgili 117 Seri nolu KDV Genel Tebliğinde yer alan, mahsuben iade taleplerinde YMM raporunun kaldırılması gibi bir takım olumsuzluklar kaldırılmıştır. Son olarak 26.04.2014 tarihinde yayınlanan Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliği ile külçe metal teslimlerinde de KDV tevkifat oranı 5/10 oranına çekilerek bakır ve alüminyum sektörüne tevkifat oranlarının tamamı 5/10 olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Geçmişte yapılan düzenlemeler değerlendirildiğinde, bakır, alüminyum, kurşun ve çinko sektörlerinde 9/10 tevkifat oranı hiç bir zaman uygulama alanı bulamamıştır. Zaman zaman yapılan artırımlar, hem sektörlerin büyük ölçüde dışa bağımlı olması, hem de sektörlerde yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle sektörlerin küçülmesi ve yok olması gibi altından kalkılamayacak sorunlar oluşturacağından kabul görmemiştir. Özellikle bakır ve alüminyum sektörlerinde, KDV tevkifat oranının 9/10 oranına yükseltilmesi, kayıt dışılığın artmasına  ve 2 nolu KDV beyanlarından kaynaklanan tahsilatın düşmesine sebebiyet vere bilecektir. Çünkü sanayicilerden mal alan orta ve küçük çaplı mükellefler yaşadıkları finans sıkıntıları nedeniyle altı ay ve/veya dokuz ay vadeli mal alırken, bir anda 30 gün içinde KDV’nin

9/10 oranında kısmını 2 nolu KDV beyannamesi beyan etmek ve ödemek zorunda kalacaklardır. Bu da finans sıkıntısı yaşa yan sektörleri daha da zor duruma düşüreceğinden kayıt dışı lığın artmasına neden olabilecektir. Bu yüzden KDV tevkifatının sektörler açısından kayıt dışılığa sebebiyet vermeyecek seviyelerde tutulmasında yarar bulunmaktadır. Bunun için de eskiden beri uygulanmakta olan 5/10 KDV tevkifat oranının devam etmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.”

“We Have Withdrawn  Amendment of VAT Stoppage  Rate”

Board Chairman of Alfa Metal Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş, Ali BAKANER, has made explanations  about the fight given against the increase of VAT stoppage rates in the aluminium sector and about the past implementation of stoppage.

Powered by OrdaSoft!