yem logo2 logo2D1 Tasarım Toplantıları’nda “Ticari Yapılar” Mercek Altına Alındı: “Paydaşlar Birbirine Destek Olmalı”

Türkiye ve dünyadan yaratıcı yapı profesyonellerini bir araya getiren “2D1 Tasarım Toplantıları” serisinin altıncısı ‘2D1 Ticari Yapılar’ Guardian Cam sponsorluğunda Yapı-Endüstri Merkezi’nde düzenlendi.

 

 

 

yem 43a logo

Toplantıya konuşmacı olarak;  Guardian Cam Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Mustafa AKÇA, Cushman & Wakefield Türkiye Yatırım ve Sermaye Piyasaları Direktörü Didem ERENDİL, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat  ÖZGÜMÜŞ ve  Gökhan  Aksoy Mimarlık Kurucusu Gökhan AKSOY katıldı.

Yapı Endüstri Merkezi’nde Guardian Cam sponsorluğunda düzenlenen “2D1 Ticari Yapılar” toplantısında konuşmacılar; ticari yapıların kent ile kurduğu ilişkiyi, planlama ve tasarım ölçütlerini, gayrimenkul geliştirme faktörlerini ve finansman şartlarını örnekler ve çözüm önerileri ile ele aldı.

Guardian  Cam  Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü  Mustafa AKÇA

Etkinliğin ilk konuşmacısı Guardian Cam Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Mustafa AKÇA, Amerikan menşeili bir firma olduklarını, dünya gene linde 28 üretim tesisinde 17 bin çalışanlarının olduğunu ve 2016 yılında Türk ekonomisinin geçirdiği zor döneme rağmen, Guardian’ın 2015’in  üzerinde bir performans gösterdiğini ve Türkiye’de 2017 için daha agresif hedefleri bulunduğunu belirtti.

 

yem 43b logo

 

Türkiye’nin  Enerjide  Dışa Bağımlılığını Azaltacak Formüller

Mustafa AKÇA, tonaj anlamında dünyanın 3. büyük düzcam üreticisi olan Guardian Cam’ın, “mimari kaplamalı camlar” gamına ilişkin bilgileri paylaştı. Yapılarda doğru cam seçiminin enerji açısından Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Yapı sektöründe kullanılan cam miktarının toplam düz cam üretiminin yüzde 80’i olduğunu kaydeden AKÇA, cam kullanımının ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Mustafa AKÇA, Almanya’da enerji tasarrufu amacıyla tüm ülkede bina camlarının yenilenmesinde KDV muafiyeti getirildiğini ve söz konusu değişim süreciyle sektöre 30 milyar Euro’ya varan katkı sağlandığını hatırlattı.

Cushman  &  Wakefield  Türkiye  Yatırım  ve  Sermaye Piyasaları Direktörü Didem ERENDİL

Etkinliğin ikinci konuşmacısı Cushman & Wakefield Türkiye Ya tırım ve Sermaye Piyasaları Direktörü Didem ERENDİL ise ticari yapılarda konum stratejisi ile gayrimenkul geliştirmede planlamanın önemi üzerinde durdu. ERENDİL, konumun gayrimenkul için en önemli kriter olduğunu ancak günümüzde konumun ticari gayrimenkullerin başarısı için tek faktör olmadığını vurguladı.

Ticari gayrimenkul geliştirirken sadece yapının inşasının değil satışının dahi inşa sürecinden daha önce planlanması gerekliliğinin altını örneklerle çizen ERENDİL, ticari gayrimenkullerde konum dışında planlama ve zamanlama ölçütlerinin dikkate alınmasının finansal riskleri asgariye indireceğini vurguladı.

 

yem 43c logo

Konum Seçiminde Makro Faktörler Öne Çıkıyor

Türkiye’de konum seçiminde artık köprü, havalimanı, metro gibi makro faktörlerin ön plana çıktığını kaydeden ERENDİL, kurumsal şirketlerin son yıllarda Türkiye’yi bölgesel bir merkez olarak seçme ye başlamasının ofis piyasasını hareketlendirdiğini söyledi.

Didem ERENDİL, özel amaçlı şirketler kurularak bir gayrimenkulün bu şirket içinde değerlendirilmesi durumunda hem vergi avantajlarından faydalanıp hem de yatırımcı çekilebileceğini  kaydetti. Konuşmasının sonunda ticari gayrimenkulün geliştirme sürecinde doğru konum seçiminin ardından planlama ve zamanlamanın kritik bir rol oynadığını vurgulayan ERENDİL, özellikle zamanlamanın rekabet, trendler ve adaptasyon kavramlarını kucakladığını belirtti.

Rönesans Gayrimenkul  Murat ÖZGÜMÜŞ

Etkinliğin üçüncü konuşmacısı Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat ÖZGÜMÜŞ, Rönesans Gayrimenkul’ün ticari yapılara yaklaşımını aktardı. Türkiye’de birkaç büyük şehir dışında ticari gayrimenkul pazarının bulunmadığını vurgulayan ÖZGÜMÜŞ, “Kurumsal kiracıların artmasının ticari gayrimenkul yatırımlarını geliştirdiğini ifade etti.

Türkiye’de tamamlanmış 10 alışveriş merkezi (AVM) projesi bulunan Rönesans Gayrimenkul’ün ofis binaları da geliştirdiğini söyleyen ÖZGÜMÜŞ, ticari yapıların küçük organizasyonlarla finanse edilir olmaktan öteye geçtiğini, ticari gayrimenkul geliştiricilerin her şeyden önce kaynak bulması gerektiğini kaydetti. Büyük kentlerdeki ulaşım sorununa vurgu yapan ÖZGÜMÜŞ; “Çok güzel bir yer yapıyorsunuz. Ancak insanları oraya getiremediğiniz takdirde ya da getirdiğinizde enerjisini tükettiğiniz takdirde artık kişilerin oradan alacağı bir mutluluk kalmıyor” dedi.

 

yem 43d logo

Gökhan Aksoy Mimarlık Gökhan AKSOY

Etkinliğin son konuşmacısı Gökhan Aksoy Mimarlık Kurucusu Mimar Gökhan AKSOY ise binaların şehirle kurduğu ilişkinin önem kazandığını, ticari yapıların karma kullanımlı yapılar haline gelmeye başladığını vurguladı.

İlk etapta kapalı yapılar olan alışveriş merkezleri başta olmak üzere ticari yapıların artık dış mekân ilişkisi kuran yapılar halinde tasarlanmaya başlandığını kaydeden AKSOY, yapılarda kullanılan malzemelerin de bu eğilime göre değiştiğini söyledi. AKSOY; “Binalar şehirle ilişki kurmaya başladığında dış cephe tasarımı da değişti. Artık yatırımcının, kullanıcının isteklerini de barındıran esnek cepheler tasarlamak zorundayız.

yem 43f logo

Guardian Cam’ın katkılarıyla düzenlenen ve yüksek katılımla gerçekleşen “2D1 Ticari Yapılar” toplantısının soru cevap bö lümüne dinleyiciler büyük ilgi gösterdi. Bu bölümde konuş macılara kentsel dönüşüm, tasarım eğilimleri, yapı maliyetleri, yapı sektörü öngörüleri ve malzeme teknolojisiyle ilgili sorular soruldu.

“Commercial  Structures”  have been Focused on at 2D1 Design Meetings: “Partners Should Support Each Other”

‘2D1 Commercial  Structures’  being  the  sixth  of  the  ‘2D1 Design Meetings’  series  which  brings  innovative construction  profesionals from  Turkey and  around  the  world  together,  has  been  realised  at ConstructionIndustry Center with the sponsorship of Guardian Glass.

 

yem 43e logo

Powered by OrdaSoft!