mesan kilitAr-Ge İle Avrupa’da İlk 3’e Göz Dikti

Essentra bünyesindeki Mesan Kilit yeni Ar-Ge yatırımlarıyla Avrupa’nın 3’üncü büyük endüstriyel kilit sağlayıcısı olmayı hedefliyor. Otomotiv, beyaz eșya, elektrik, elektronik ve makine sektörlerinin her geçen gün artan güvenlik ihtiyaçları kilit firmalarını yeni ürünler geliștirmeye teșvik ediyor.

 

 

Global bir firma olma yolunda bașarılı ișlere imza atan Essentra bünyesinde faaliyet gösteren Mesan Kilit, araștırma geliștirme (Ar-Ge) faaliyetleriyle öne çıkıyor. Essentra Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa MERTÖZ, Türkiye’nin bu alanda ilk Ar-Ge merkezi olan firma olduklarını anlattı. Ar-Ge merkezinin kurulumunun tamamlandığını ve tescillendiğini belirten MERTÖZ, bu sayede yenilikçi, teknolojik, müșteri beklentilerine uygun, endüstriyel kilit, menteșe ve aksesuar tasarımlarını gerçekleștirdiklerini ifade etti.

Son 3 yılda Ar-Ge faaliyetlerine devamlı yatırım yaptıklarına dikkat çeken Mustafa MERTÖZ, “Ar-Ge merkeziyle birlikte özellikle endüstriyel kilit alanında Avrupa’nın 3’üncü büyük endüstriyel kilit sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz. Ar-Ge alt yapısını her teknolojisini geliștiren bir firma olmak için çalıșıyoruz” dedi.

mesan kilit 46a

Cironun Yüzde 3’ü Ar-Ge’ye

Mesan Kilit’in devlet destekli Ar-Ge merkezinin kurulum çalıșmalarını bu yılın ilk yarısında tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Mustafa MERTÖZ, bu sayede teknik alt yapılarının daha da güçleneceğini ve nitelikli personel istihdamlarının artacağını vurguladı. MERTÖZ șunları söyledi: “Ar-Ge harcamalarının ciro içindeki oranını yüzde 3 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.

Yeni ürünlerden elde edilen gelirin ciroya oranını yüzde 10 seviyesine ulaștırmak istiyoruz. Ar-Ge merkezi performans değerlendirme ve teșvik sistemini olușturarak her yıl minimum 2 adet kamu destekli proje yapmayı planlıyoruz. Ayrıca patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model sayısını artırarak her yıl en az 5 adet patent / faydalı model, 10 adet tasarım tescili alınmayı hedefliyoruz.”

Sektöründe Bir İlk

Mevcut Ar-Ge yapısının üzerine kayda değer bir yatırım ile Ar-Ge merkezi kurulumunun gerçekleștirildiğini ifade eden Mustafa MERTÖZ, “20 kișiden olușan Ar-Ge merkezi öncelikli olarak Mesan Kilit ürün gamı üzerine yoğun çalıșmalar yapacak, bunun yanında Essentra PLC grubu içindeki firmaların Ar-Ge ihtiyaçlarını karșılayacak çalıșmalar yapacaktır. Sektöründe ilk ve tek olarak kurulan Türkiye’nin 402. Ar-Ge merkezi bu özelliğini uzun süre devam ettirecektir. Ayrıca grup firmalarından ve diğer firmalardan gelebilecek Ar-Ge taleplere cevap verebilecek kapasitededir. Yeni binamızda Ar-Ge merkezi yaklașık 1.000 metrekare alanda faaliyet gösterecek” dedi.

45 Proje Faaliyete Geçti

Mesan bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerine her zaman öncelik verdiklerini anlatan Essentra Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa MERTÖZ, “2015 yılında bașlayan ve 2017 yılı içerisinde sonlandırılacak projeler de dâhil olmak üzere Mesan Kilit Ar-Ge bölümü bünyesinde yaklașık 60 adet proje yürütüldü. Bu projelerden 45 adedi 2016 yılı içerisinde tamamlanarak seri üretime hazır hale geldi. Tamamlanan ürünlerin yüzde 30’u müșteriye özel ürünlerden olușuyor. 15 projenin çalıșmaları ise devam ediyor” șeklinde konuștu.

They Target to Be Among the First 3 in Europe with research and development studies

Mesan Kilit, being within the body of Essentra, is targeting to become 3rd biggest industrial lock provider in Europe with their research and development investments.

mesan kilit 46b

Powered by OrdaSoft!