ersoy cakir 2Giydirme Cephelerde İnsan Güvenliği

Giydirme Cepheli binalarda insan darbesi ile oluşabilecek yaralanmaları engellemek için çeşitli güvenlik önlemleri alma gereklidir. Cam ve benzeri kırılgan ürünler zaman zaman darbe sonucu çeşitli yaralanmalara neden olabilmektedir. Her ne kadar insanlar bu tür yaralanmalardan sakınmak maksadıyla dikkatli davransalar da bu her zaman mümkün olmamaktadır.

 

Cephe Danışmanı, cephe işleri şartnamesi oluştururken, güvenlik standartlarını göz önünde bulundurmalı ve risklere yönelik çeşitli senaryoları değerlendirerek kaplama malzemesine (cam vb.) yönelik teknik özellik tercihlerini buna uygun bir şekilde yapmalıdır.

Yapılan uluslararası kaza istatistikleri, bina bileşeni camların, insan çarpmalarına karşı çok daha savunmasız olduğunu ortaya koymaktadır. Camlı alanlarda özellikle belirli bölgeler kırılmalara karşı daha kritiktir.

Bu kritik alanlar;
 • Kapı ve çevresi
 • Düşük seviyelerdeki bölümler (sabit kısımlarda
  800 mm ‘den düşük bölgeler, kapı ve çevresinde
  1500 mm’den düşük kottaki bölgeler - kapı çevresi
  300 mm’lik yan dikey bant alanları kapsar)
Cephe danışmanı, bu risklerin azaltılması için gerekli önlemleri almalıdır. Bu amaçla çeşitli seçenekleri değerlendirmelidir;

 • Uygun tipte güvenlik standartlarına uygun cam
  seçimi yapmak,
 • Kritik yerlerde yüke maruz alanlarda mekanik koruma    sağlamak,
 • Kırılma riski olan bölgeleri belirginleştirmek.

Bahsi geçen yerler dışındaki alanlardaki camların krışma rski oranları eldeki istatistiki verilere göre çok daha düşüktür.

Cephe danışmanı teknik seçimleri yaparken;
 • Malzeme teknik özelliklerini değerlendirir,
 • Belirlenen kritik bölgelere uygun senaryoları kurgular ve    çözümlerini oluşturur,
 • Cam boyutlarını irdeler,
 • Koruma unsurlarının pozisyonlarını belirler.

Öneriler ve değerlendirmeler tümüyle standart insan davranışlarına dayanır. Seçimler ve değerlendirmeler yapılırken kritik lokasyondaki çift taraflı yaya fonksiyonlarına açık olup olmadığı ayrıca değerlendirmelidir.

ersoy cakir 64a

Powered by OrdaSoft!