ersoycakir

Giydirme Cephe ve Terminolojisi

Giydirme Cephe; genellikle birbirine bağlanmış ve binanın taşıyıcı yapısına ankraj ile tutturulmuş ve bir hacmin etrafını çepeçevre saran, hafif, sürekli kendi başına veya bina ile birlikte bir dış duvarın tüm fonksiyonlarını yerine getirirken yapının yük taşıma özelliklerinin hiçbirine sahip olmayan bir örtü oluşturacak şekilde araları doldurulmuş yatay ve düşey yapı elemanlarının tümüdür (TS EN 13830).

 

 

 

ersoy cakir 28a
Giydirme Cephe; sıcaklık farkı, buhar basınç farkı, rüzgâr basıncı, yağış, güneş ışınımı, deprem, yangın vb… etmenler altında, ısıl konfor, akustik konfor, görsel konfor, doğal havalandırma, yangın güvenliği vb. iç ortam konfor koşullarını istenilen düzeyde karşılayabilecek şekilde davranmalıdır.
Cepheler Montaj Türüne Göre;
Çubuk sistem
Panel Sistem, şeklinde değerlendirilebilir.

ersoy cakir 28b

Giydirme Cepheler terminolojik olarak aşağıdaki gibi isimlendirilirler.

ersoy cakir 28c

Powered by OrdaSoft!