karakalem01

PVC Kapı ve Pencere Sistemlerinin Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Öncelikle Avrupa da yaklaşık 40 yıldan beri kullanılan PVC doğrama sistemi Türkiye'ye son 15-20 yılda girmiş bulunmaktadır. Bütün dünyada ısınmada kullanılan petrol ve benzeri ürünler ekonomik olmamaktadır ve ülkelerin bütçesinden yüksek pay almaktadır.


karakalem 27aBinalardaki ısı kaybı en fazla dış cephedeki pencere ve duvarlardan meydana gelmektedir. Tavan ve döşeme kayıpları ile birlikte pencere kanatlarının ve balkon kapılarının açılır kısımlarından hava sızması sonucunda ısı kaybı söz konusudur.
Doğrama türlerine göre pencereler ısı geçirme katsayıları açısından farklılık gösterirler plastik, ahşap ve metal doğramalı pencereler olarak üçe ayrılırlar. Bilindiği gibi ahşap, pencere yapımında kullanılan en eski yapı elemanlarından biridir. Fakat düzenli olarak bakıma ihtiyaç duyması, çalışma yapması, suya ve yangına karşı dirençsiz malzeme olması onun PVC doğramalara karşı dezavantajını oluşturmaktadır.
Metal ise 50'li yılların ortalarından buyana yapılarda doğrama amacıyla kullanılmaya başlamıştır. En büyük dezavantajı ise ısı iletkenliğidir. Yapılarda ısı kaybına sebebiyet vermesidir. Bu nedenle 50'li yıllardan sonra ahşap ve metal doğramalara göre ısı yalıtımı acısından daha avantajlı, daha uygun olan PVC doğrama sistemleri geliştirilmiştir. Plastik doğramalar, pencerelerin hafif olması, istenilen dirence ulaşması, kolay biçimlenmesi, bakım sorunun olmaması gibi avantajlarının yanı sıra en önemli özelliği olan toplam ısı geçirme katsayısının düşüklüğüyle kullanıma alınmış ve tercih edilen doğrama sitemi haline gelmiştir.
Türkiye'deki konutlarda Almanya’dan 2, Amerika’dan 2.5, İsveç’ten ise 3.6 kat pahalıya ısındığımız bir gerçektir. Bu konuda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu da göz önüne alarak devlet ve kamu kurumları başta olmak üzere, konut işiyle, projesiyle ilgilenen bütün kuruluşlar rakamsal değerlere önem vererek çalışmak ve en ekonomik rakamlarla projelendirme yapmak zorundadırlar. Bu konuda mevzuat eksikliği varsa üniversitelerde bilimsel çalışmalar yapılarak en uygun sistemleri oluşturmak gereklidir.
Yukarıda 3 bölüme ayırdığımız doğrama sistemleri de PVC plastik doğramaların ahşap ve metal doğramalara göre avantajları uzun araştırmalar neticesinde tespit edilmiş ve bu nedenle PVC doğrama sistemleri kullanımı gelişmiş ülkelerde birinci sıraya yerleşmiştir.
karakalem 27bPVC Profillerden oluşmuş doğramalarda çift cam kullanıldığında yüzde 45 ısı tasarrufu ve 34 desibellik bir ses yalıtımı sağlar. (Bu yalıtım değeri hastaneler için istenen ses izolasyon derecesidir.) PVC de ısı yalıtım değeri:0,13 Kcal/m² H°C bu değer ahşapta 0,12, alüminyumda 175, demirde 50’dir.
PVC doğrama kullanıldığı takdirde diğer doğrama türlerine (ahşap ve metal) göre sağladığı avantajlar ekonomik olarak da ortadadır. Ahşap çerçeveli çift çamlıya nazaran yüzde 45 madeni çerçeveli çift camlıya nazaran yüzde 60 ısı tasarrufu sağlanmaktadır. Ekonomik olarak bu çok önemli faktördür. Buna göre sağladığı faydalar şunlardır:
Yapılan binalarda (konut, okul, hastane vb.) az radyatör kullanılmasını sağlar. Yüzde 30 daha az kullanılır. Hane sakinlerinin, okulların, hastanelerin yıllık yüzde 40 – 50 yakıt sarfiyatını azaltmaktadır. PVC'nin çürümemesi nedeniyle en geç 5 – 10 yılda çürüyen ahşap ve metal doğramanın getireceği bakım ve onarım masrafları da söz konusu değildir. Yaktın yüzde 40 – 50 daha az kullanımı dolayısıyla kömür nakliyesinden ve kül atma masraflarından da yüzde 40 – 50 tasarruf sağlanacaktır.
Açıkça görülmektedir ki PVC doğrama bedeli ilk yatırım masraflarını düşürdüğü gibi diğer sağladığı avantajlarla da 2 yıl içerisinde kendisini amorti etmektedir.

Powered by OrdaSoft!