Termometrik Cepheler
Termometrik Maddeler; basınç, hacim, direnç, elektromotor kuvveti v.b. gibi özellikleri sıcaklıkla değişen maddelerdir. “Termometrik Cephe Sistemi’’ ise günümüzde yeni kullanılmaya başlanan, üzerinde bilimsel çalışmalar yapılan yeni bir kavramdır.

 

 

ersoycakir 13aHenüz üzerinde çalışılan yeni sistemin çalışma prensibi; açık veya opak blok cam modülerin, mum tabanlı faz değişim malzemeleri ile birlikte, ortam sıcaklığına bağlı olarak, ısı ve ses-genleşme davranışını kullanıyor olmalarıdır. Bir araya yığılmış bloklar çevre koşullarına tepki verebilen dinamik bir duvar oluşturur. Dış ortama duyarlı cam bloklar etkileşim ile birlikte özel bir reaktif perde oluşturabilmektedir (bknz. Şekil 1şekil 2).
Böylelikle dışarıdan gelen ısı-ışık unsurları bu blokların programlanma şekline uygun olarak iç ortamdan istenilen oranda uzak tutulurlar. Bu reaktif davranış, enerji verimine katkı sağlayan sürdürülebilir bir gölgeleme davranışına dönüşür.
En basit haliyle, üst-üste bindirme yöntemi ile oluşturan Termometrik cepheler (bknz. Şekil 3) istenildiği taktirde her bir fonksiyon alanı için ayrı programlanabilir bir yapıdadır. Bu reaktif bloklar ile örneğin yatak odasında ortalama sıcaklık 16-17 derece tutulabilirken, yaşama alanı sıcaklığı
20 derecede sabitlenebilir şekilde programlanabilir. Cam bloklara ait parametrelerde, hava durumuna, mevsime ve değişen diğer ortam şartlarına bağlı olarak değişikler rahatça yapılabilmektedir.
Böylece müdahale edilebilir, değişken, tasarruf sağlayıcı, ilk yatırım maliyetini kısa zamanda amorti edebilen, yaşayan, futurist bir cephe oluşturulmuş olur.

ersoycakir 13b

Powered by OrdaSoft!