Matris Cepheler ve Cephelere Entegre Edilmiş Fonksiyonlar
Gelişen teknoloji ve son kullanıcı taleplerine bağlı olarak cephe sistemlerinde, daha entegre ve birçok fonksiyonu daha da içine alır hale getirilme ihtiyacı, artmaya başlamıştır. Bu tür cephe ihtiyaçları (future climate integrated facades vs.) değişik donanımlarla gelecekte fonksiyonel olarak çeşitlenecektir. Enerji, su, iklimlendirme ve enformasyon dataları cepheler üzerine aktarılacaktır. Tüm farklı birleşen tiplerini kapsayacak şekilde bir ‘’Matris’’ hale dönüştürülecektir.

 


Aktarılmış tüm fonksiyonel elemanlar, alt birleşenler olarak Strüktürel çerçeve üzerine matris’in bir öğesi olarak giydirilecektir.
Burada önemli kriter, matrisi oluşturacak alt bileşenlerin diğer alt bileşenlere bağlı kalmaksızın değiştirilebilir ve bakımı yapılabilir olunmasıdır. Tüm fonksiyonel elemanlarla, kablolar yardımı ile nöral bir network ağı oluşturulur. Burada fonksiyon elemanları için cephe içinde ön görülen yerlerde slotlar açılır. Özel bağlantılarla tüm birleşenler ana sisteme bağlanır.
DMU (decision making Unit) Matrix karşısına yerleştirilir. CPU (Central processing Unit) ile birlikte tüm sistemi kontrol eder. Cephe sistemi bir organizma gibi çalışır.
Resim: Abu Dhabi – Al Bahar Tower

ersoy cakir 1a1
Ekteki bina bahsi geçen birkaç fonksiyonu içeren bir örnek olarak verilebilir. Bu binada Optimal güneş ve ışık kontrolünü sağlayan, aynı zamanda kültürel temelde bulunduğu bölgenin karakteristik özelliklerini taşıyan mimaride, hareketli bilgisayar kontrollü entegre bir sistemden oluşmuştur. Çatıya yerleştirilmiş ve aynı sisteme bağlı fotovoltaik hücreler, binanın toplam tüketiminin yüzde 5’i oranında enerjisi üretebilmektedir.

ersoy cakir 1a2Bu ve bunun gibi varyasyonlar ile oluşturulmuş matris cepheler, gelecekte de değişebilen ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde oluşturulmak zorundadır. Bu sebeple bina kabuğu tasarlarken; Enerji üretimi-tüketimi, iklimlendirme, görsel ilişki, ısıtma-soğutma, su ve hava geçirimsizliğinin yanında, hareketli yükler, su transferi, enerji transferi, data transferi konuları ve alt bileşenler (kafes sistem, su boruları, elektriksel kablolama, blue tooth,enerji kablolama, vs.) üzerinde de daha fazla durulmalıdır.

Ersoy ÇAKIR
Mimar (MBA) / Cephe ve Sistem Tasarımcısı

Powered by OrdaSoft!