Hava Geçirgenliği
Hava geçirgenliği 600Pa basınç altında, m²’de 10 m³’ün altında ve kanat-kasa temas yüzeyi uzunluğunun m'de 2,5 m³’ün altında olduğu takdirde, numune “Sınıf 4” olarak adlandırılır. Pencereler için hava geçirgenliğinde en iyi derece "Sınıf 4" dür. (TS EN 12207)

 

Pencere, rüzgâr yüküne dayanım testi ile hava geçirgenliği ve su sızdırmazlık testleri öncesi yorulur. Gerektiğinde pencerenin sehim şartlarına uygunluğu denetlenir. Test 400, 800, 1200, 1600, 2000Pa basınçlarında ya da istenirse daha büyük basınçlarda gerçekleştirilebilir. 1600Pa basınç altında yorulan pencerenin sınıfı C4/B4, 2000Pa basınç altında yorulan pencerenin sınıfı ise C5/B5 olarak isimlendirilir. (TS EN 12210) 1600Pa (P1) basınç altında yorulan bir pencere +800Pa ve 800Pa (+P1/2 ve -P1/2)basınçlarına
50 kez maruz bırakılır. Hava geçirgenliği testinin tekrarlanmasının ve su sızdırmazlık testinin tamamlanmasının ardından 2400Pa (1.5 x P1) güvenlik basıncı uygulanır ve testler tamamlanmış olur.
4.1. Hava geçirgenlik (CWCT)
Havanın süzülmesi ya da sızması giydirme cephe aracılığı ile dışarıdan bina içine havanın geçmesidir. Hava yatay ve düşey profiller arasındaki hatalı bağlantılardan ya da fitillerden süzülür. Hava kaçağı binalarda enerji kaybının ana sebebidir. Bitmiş binanın bütününde yapılan enerji hesaplarına göre hava sızma 10 m³/saat/m²’den mutlaka az olmalıdır. Yalıtımlı test odası cephe örneği taşıyıcı sistemi su sprey sistemi: Test için hazırlanan örnek cephe defleksiyon ölçer, bilgisayar kontrollü basınç ölçer, fan kontrol edilebilen ve ölçülebilen hava; pozitif ve negatif basınç sağlayabilir.
Bir binada yüksek oranda hava sızma miktarı, binadaki ısı kaybını çoğaltacak ve bina karakalem 44csahiplerinin maddi ve manevi açıdan konforunu bozacaktır. Bina içinde ve dışında basınç farklı düzeylerdedir. Bu test, cepheden hava geçişinin olup olmadığını ya da hangi düzeylerde olduğunu belirlemek için uygulanır. Klimalı mekânlarda 600 Pa, klimasız mekânlarda ise 300 Pa hava basıncı sınır test değerleri olarak alınmaktadır. CWCT’ye göre testlerde uygulanan basınç miktarları ise Tablo 1’de gösterilmektedir.

Hava geçirgenlik testinde; binaya göre hazırlanan test örneğini, teste hazırlamak için 660 pascallık üç farklı pozitif basınç uygulanır. Daha sonra, hava üfleme ölçümleri farklı pozitif basınçlarda alınır; 50, 100, 150, 200, 300, 450, 600, 450, 300, 200, 150, 100 ve 50’lik pascallarda.
Her basınç artışında, örneğe en az 10 saniye tutulması gerekmektedir. Hava geçirgenlik testi, öncelikle test odasının hava sızdırma kabiliyetini belirlemek için, yalıtımlı örnek ile olan davranışına bakılır. Sonra yalıtımsız örnek ile bakılır ve okumalar arasında elde edilen fark, örnekte hava geçişi olup olmadığını gösterir. Buna göre sınır değerler ile karar verilir.

Powered by OrdaSoft!