nevin guneyDış Cephe Sistemleri

Dış cephe  sistemleri, teknolojik,  kültürel ve toplumsal gelişmelerin  devinimi ile ivme kazanmış. Yapı bileşeni olarak  kullanılması  çelik ve donatılı  betonun yapı  sektöründe kullanılmaya başlamasından  sonradır. Giydirme  cepheler, yüksek katlı binalarda kalın ve hantal  beton duvarların aksine ince bir cephenin olması  bina  yükünü  azaltmasına ek olarak  yapının içindeki  kullanım  alanının  genişlemesi sebebi ile daha çok tercih edilmektedir.

 

 

nevin 1Giydirme cephe, üzerine etkiyen çevresel yükler ve kendi ağırlığından başka hiçbir yapısal yük taşımayan düşey bina kılıfı olarak tabir edilebilir. Giydirme  cephe  sistemleri henüz bir literatürünün olmaması ve üreticilerin  kendi  sistemlerine uygun  gördükleri isimleri koymaları  nedeniyle birçok  sınıflandırması bulunmaktadır. Sektörde bu yönde bir kavram  karmaşası mevcuttur.

Klasik Cephe Giydirme Sistemleri

Özellikleri: Yatay ve düşey elemanlardan oluşan iskelet  genel olarak, anotlanmış ya da toz boyalı alüminyum,  çelik profil ve  PVC-U kaplı  alüminyum  olabilir. Yapılacak projeye göre değişkenlik gösteren yalıtımlı paneller için ise, alüminyum  ya da  çelik levhadan cam  ve pahalı  kompozitlere kadar geniş bir ürün skalası bulunmaktadır. Çubuk  sistem cephelerin uygulama alanı oldukça fazladır.  Sistem,  kolay uygulanabilirliği sayesinde çok katlı cam  kulelerden, tek katlı bir mağaza vitrinine kadar kullanım olanağı sunar.

Uygulama Şekli:  Montaj zamanı diğer  ön üretimli sistemlere göre  daha uzundur. Parçalar gerekli  uzunluklara göre  fabrikada  kesilip birleştirildikten  sonra uygulama yapılacak bölgeye getirilirler. Kayıtlar genellikle,  1.00 ve 1.80 m aralıklarla yerleştirilirler.  Oluşturulan çerçeveler  ise  sabit   ve  hareketli pencerelerle ya da  metal,  cam  ya da  taş  görünümlü yalıtımlı panellerle kaplanır.  Yatay veya düşey elemanlar estetik görünüm elde  etmek  üzere metal kapak ile kapatılır.

Ünite Giydirme Cephe Sistemleri

Özellikleri: Ünite cephe sistemleri, kat yüksekliği  kadar yukarı uzanan çelik ya da  alüminyum  profillerden ve toplanma işlemi fabrikalarda yapılan  cam  panellerden oluşurlar. Çubuk sistemlere göre  daha az tercih edilmektedir.

Uygulama Şekli: Panelleri  taşıyıcı sistemin ya da döşemenin üzerinde bulunan, önceden  yerleştirilmiş  desteklere monte edebilmek için mekanik  desteğe ihtiyaç vardır. Az sayıda işçi ile yapılabilecek küçük  çapta macunlama contalama işlemi ile giydirme  cephenin kısa sürede ve daha az işçilik maliyeti ile montajı sağlanabilir.

Panel Giydirme Cephe Sistemleri

Özellikleri:  Üretim ve uygulama maliyetlerinin  yüksek  olmasından dolayı  ünite  sistemlere göre  daha az  tercih  edilirler. Kat yüksekliğinde ve kaplayacağı her bir bölüm  genişliğinde prefabrik panellerden oluşmaktadır. Prefabrik olarak üretilebilmelerinden dolayı diğer  sistemlere göre  daha avantajlıdırlar.

Uygulama Şekli: Panel  sistem kolonlara  ya da yapının taşıyıcı sistemine dâhil olan kat döşemelerine bağlanır. Panellerin montajının kolonlara yakın yapılması, ünite ve çubuk sistemleri etkileyen  ve döşemenin eğikliğinden kaynaklanan sorunların azalmasını sağlar. Paneller, pencere boşlukları  bırakılmış prekast beton olabileceği gibi  taş,  metal  gibi  malzemelerle kaplanabilecek çelik bir çerçeve sistemle de  yapılabilir. Alüminyum ya da  galvaniz saç kaplamalar genellikle  içerisinde izolasyon malzemesi bulunan çerçeveye bağlanır.

Şerit Camlı  Taşıyıcı Panel Giydirme Cephe Sistemleri Özellikleri: Taşıyıcı  paneller arasında  sürekli  giden yatay bant  pencerelerin kolonlara  bağlanmasıyla oluşmaktadır. Bir bakıma yatay  ünite sistemdir denilebilir.  Şerit pencereler sıklıkla taşıyıcı panellerle birlikte kullanılır. Bu paneller yatay uzanan prefabrike veya prekast beton ünitelerdir. Aynı zamanda şerit pencereler yağmur kalkanıyla kaplı dikey duvarlarla birlikte de  kullanılmaktadır. Bu tip sistemler binalarda genellikle yatay bant  görünümü sağlarlar.

Yapısal  Macun Contalama Cephe Sistemleri

Özellikleri: Mekanik parçaların yerine  cam  paneller fabrikada uygulanan yapısal macun ile (genellikle silikon) metal taşıyıcı çerçeveye bağlanırlar. Yapısal macun uygulaması çubuk sistem ve özellikle şerit  giydirme  cephe sistemlerinde kullanılan bir yöntemdir. Ünite ve panel sistemlerde de kullanılır.

Uygulama Şekli:  Bina  cephesinde  oluşturulan ızgara biçiminde  iskelete cıvata  ile birleştirilir. Tırnaklı ya da  cam  cama olarak isimlendirilen  bu sistemde iskeleti oluşturan elemanlar geleneksel çubuk sisteme göre daha geniş aralıklara sahiptir. Dış eklemlenmeler yine yapısal macunla contalanarak cephenin hava  geçirimsizliği sağlanır.

Yapısal Cam  Giydirme Cephe Sistemleri Yapısal Cam  Cıvata Sistemi: Güçlendirilmiş cam  levhalar özel destek ve cıvatalar ile monte  edilir. Sistem  hem  düz  bir yüzey, hem de oldukça şeffaf bir cephe veya çatı elde  etmek amacıyla ikincil bir iskelet  ile desteklenir. Özel tasarımlanmış desteklerin taşıdığı  cam  cephe için narin ya da oldukça belirgin ikincil bir taşıyıcı sistem tasarlanmaktadır. Bu sistem düşey  taşıyıcılardan oluşabileceği gibi uzay  sistem de  olabilir. Birbirine yakın parçalar ve camların arası  hava  geçirimsizliği sağlamak için şantiyede ıslak derz  macunu ile kapatılır.

Yapısal   Cam  Askı  Sistemi: Bu  sistemde önceden toplanmış  cam  üniteler  şantiyede ıslak contalama tekniğiyle  ve dikdörtgen köşe  plakaları  kullanılarak  yukarıdan asılır ya da yerden yükseltilerek yerleştirilir. Asılı cam  cep-he sistemleri çerçeveye en az ihtiyaç gerektiren sistemlerdir. Bu özellikleri dolayısı  ile prestij  yapılarında kullanılmaktadırlar. Bununla birlikte prestijli girişler  yapmak amacıyla da  diğer  binalarda uygulama alanı  bulmaktadır. Cam  destekler sistemi  güçlendirmek için kullanılabilir. Bazı özel durumlarda kullanılan hafif makaslar cephenin dengede  durmasını sağlarken, rüzgârın oluşturduğu yükü de  transfer etmeye yarar.  Bu arada cephe üzerindeki camın  ağırlığı da  köşe  birleşimler  aracılığıyla  askı sistemine geçmektedir.

nevin 2b

Powered by OrdaSoft!