Duvar Sistemlerinde Terimler & Sınıflandırmalar

Bina Kabuğu

Bina iç ortamını toprakaltı ve toprak üstü dış ortamdan ayıran yapı elemanları bütünü; toprak altı ve toprak üstü dış duvar sistemi, pencere sistemi, kapı sistemi, çatı sistemi ve altı açık, zemine oturan/oturmayan bodrum kat döşemelerini kapsar.

 

Cephe Sistemi

Bir binanın toprak üstü tüm yüzeyi (düz/teras çatı haricinde); toprak üstü dış duvar sistemi, pencere sistemi, kapı sistemi, balkon, parapet duvarları vs...

Dış Duvar Sistemi

Bina iç ortamını toprakaltı ve toprak üstü dış ortamdan ayıran düşey ve düşeyden 15 dereceye kadar açılı yüzeylerin, dış yüzeyinden iç yüzeyine kadar olan tüm bileşenleri ve katmanlaşma modelini kapsayan; rüzgâr ile deprem gibi yatay yükleri ve düşey yükleri taşıyan veya kendi ağırlığından başka düşey yük taşımayan yapı elemanı sistemidir.

3 tiptir;

•          Masif Sistem (kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan)

•          Çubuk Sistem - Panel Sistem (cam cephe sistemi)

•          Ön Yapımlı Ön Dökümlü Beton Panel Sistemi

Duvar Sistemlerinde Sınıflandırma

1- Yük Taşıma Durumuna Göre;

•          Yük taşıyan (perde, duvar vs…)

•          Yük taşımayan (prekast, beton vs…)

2- Dolu Gövdeli - Boşluklu/Opak - Saydam Durumuna Göre;

•          Opak

•          Boşluklu

•          Saydam - Yarı Saydam

3- Taşıyıcı Sistem Yük Aktarım Durumuna Göre;

•          Birincil Taşıyıcı Sistem (bina taşıyıcı sistemi)

•          İkincil Taşıyıcı Sistem (ana taşıyıcı özelliği olmayan; fakat özellikle kabuk sistemlerin mimari tasarımında çok önemli bir rol oynayan çelik elemanlar olarak değerlendirilebilir. (Kabuk sistemlerin alt taşıyıcısı vs…)

4- Katman Sayısına Göre;

•          Tek Katmanlı (Delikli beton, delikli tuğla veya ponza taşı gibi başka hiçbir yalıtım tabakası bulunmayan bir masif duvar)

•          Birden Fazla Katmanlı (Yekpare bir duvar ve ayrıca bir dış yalıtımı tabakası olan - sert köpük veya mineral elyaflı vb... duvar)

5- Kabuk Sayısına Göre;

•          Tek Kabuklu

•          Birden Fazla Kabuklu (birbirinden hava koridoruyla ayrılmış birden fazla kabuklu duvar)

ersoy cakir b

Kaynaklar;

•  İTÜSEM  “Cephe Sistemleri: Performans, Standart ve Şartname Uzmanlık Sertifika Programı” notları

• Standartlar (CE, TSE, ASTM, AAMA)

Powered by OrdaSoft!