Alüminyum Pencere Doğramacılığı

Bir yapının duvarına açılan boşluğa iç mekânı doğal ışığın girmesini dış ortamın görünmesini, gereğinde havalandırmayı ve ısı yalıtımını da sağlayan camlı açıt yapı elemanlarına pencere adı verilmektedir. Yapıların ihtiyacı olan pencereler ışık ve havalandırma amacının dışında da iyi bir ısı yalıtıma sağlaması artık günümüzde zorunlu hale gelmiştir. Alüminyum profiller kullanılarak oluşturulmuş pencerelere de alüminyum pencere adı verilmektedir. 

 

 

karakalem 51a

Günümüzde mimari yapılarda; konut, büro, iş merkezi vb. pek çok kullanım alanlarında alüminyum doğramalardan oluşmuş pencereler sıklıkla kullanılmaktadır.

Alüminyum pencerelerin diğer doğrama pencerelerle karşılaştırılması

Günümüzde pencere yapımında kullanılabilen belli başlı dört cins malzeme sayılabilir bunların demir, ahşap, PVC ve alüminyumdur. Bunlardan demir doğramalar, yüksek ısı geçirgenliğinden dolayı endüstriyel yapılarda tercih edilirler. Ahşap, plastik ve alüminyum günümüzde farklı özellikleri ile doğrama ürünlerinde (kapı, pencere vb.) kullanılan malzemelerdir. Çok yağış alan ve nemli bölgelerde ahşap doğramalar korunamadığı takdirde tamiri mümkün olmayan zararlar görürler. Gece ile gündüz arasında ve mevsimler arası sıcaklık farklıklarının fazla olduğu bölgelerde ise PVC doğramalar uygun değildir. Buna karşılık her iklim koşullarında ve doğa şartlarına karşı en uygun malzeme olarak alüminyum doğramalar karşımıza çıkmaktadır.

Alüminyum doğramadan yapılmış pencereler, bakım gerektirmeden uzun yıllar kullanılabilirler.

Alüminyum doğrama pencerelerin diğer doğramalara göre tek olumsuz yönü, ısı geçirgenliğinin fazla olmasıdır. Ancak günümüzde alüminyum profiller üretilirken, ısı yalıtımını sağlamak amacıyla ısı bariyerleri kullanılarak bu sorunda giderilmiştir.

                                                                          

Alüminyum Doğrama Pencerelerin Üstünlükleri

> Darbelere karşı mukavemetlidir.

> Dış etkenlere, gazlara, neme, yağışlara ve ışığa karşı dayanıklıdır.

> Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mekanik özellikleri iyidir.

> Korozyona karşı dayanıklıdır.

> Ülkemiz zengin alüminyum rezervine sahiptir, bu nedenle ham madde sıkıntısı yoktur.

> Diğer malzemelerden üretilen pencerelere nazaran daha hafiftir.

> Bakımı kolaydır, kullanım suresince boya veya başka bir işlem gerektirmez.

> İşlenmesi kolay bir malzemedir.

> Isı yalıtım bariyerli profiller ile enerji tasarrufu sağlanabilir.

> Kimyasal bileşimi diğer doğramalara nazaran daha sağlıklıdır.

> Alüminyum geri dönüşümlü bir malzeme olmasından dolayı, çevreyi kirletmez.

> Alüminyum pencereler yangına karşı dayanıklıdır.

Alüminyum Doğrama Pencere Çeşitleri

Yapılarda kullanılan pencere biçimleri, iklim koşullarına, kültürü, imalat tekniklerine ve kullanılan malzemelere göre farklıklar gösterir. Günümüz mimarisinde en çok kullanılan alüminyum doğrama pencerelere şekil 1.1’deki gibidir.

        

Alüminyum Doğrama Pencereleri Oluşturan Elemanları

Alüminyum profiller kullanılarak oluşturulacak, alüminyum doğrama bir pencerede bulunması gereken elemanlar şekil 1.2’de gösterilmiştir.

                                                                

Alüminyum Doğrama Pencerelerde Kullanılan Profiller

Alüminyum doğramalarda belli statik mukavemetlere ve çeşitli fonksiyonları yerine getiren tırnak, yuva, kulak vb. girinti ve çıkıntılara sahip, ekstrüzyon yoluyla elde edilmiş olan alüminyum profiller kullanılır. Alüminyum doğramacılığı tekniğine uygun imalat gerçekleştirebilmenin önemli basamaklarından birisi de, imalatı yapılacak işe uygun Profil ve aksesuarları seçmektir. Doğramayı oluşturacak profillerin seçiminde pek çok alternatifle karşı karşıya kalacaksınız. Gerek yerli gerekse yabancı menşeli profillerin satıldığı ülkemizde geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır.

karakalem 51b

Alüminyum Profil üreticisi firmaların, üretim kataloglarından faydalanarak Profil seçimini yapabilirsiniz. Alüminyum profil üreticileri, ürettikleri sistemlerin serilerinde kullandıkları Profillere sistem profili adını vermektedir. Sistem profili deyimi; teknik, ekonomik, estetik, fonksiyonellik gereklerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş seriler için kullanılır. Örneğin; bir pencerenin imalatına girecek tüm elemanların, en ince detayına kadar belirlenmesi ve ret ilmesi ile oluşan serilerdir. Sistem profilleri kullanılarak oluşturulacak doğramalarda, kaliteden başlayarak zamanlamaya kadar pek çok sorun çözülmüş olacaktır. Bu nedenle profil seçiminde, sorunsuz bir doğrama oluşturmak için sistem profilleri ve aksesuarları tercih edilmelidir.

Alüminyumun ısı geçirgenliği çok yüksektir, bu nedenle de uzun yıllar konutlarda kullanımı mümkün olamamıştır. Enerji tasarrufunun günümüzde çok çok önemli bir konu haline gelmesi, alüminyum profillerin ısı yalıtımda olacak üretilmelerini de sağlamıştır. Alüminyum profillerde kullanılan ısı bariyerleriyle, ısı geçirgenliği ahşap doğramalar seviyesine inmiştir.

Alüminyum Pencere Kasa Profilleri                        

Alüminyum doğrama pencerelerin taşıyıcı profili olarak adlandırılan kasa profilleri, gerekli mukavemetleri karşılayarak ve fonksiyonlarını yerine getirecek kesit kalınlığında seçilmelidir. Bu profiller vidalamaya maruz kalacaklarından, en az 2 mm kesit kalınlığında olmaları gerekir. Pencere kasa profilleri, kullanılacak yerin özelliğine göre, normal veya ısı yalıtımlı sistem serilerden seçilebilir.

            

Alüminyum Pencere Kanat Profilleri

Alüminyum doğrama pencerelerin kanat profilleri, gerekli mukavemetli karşılayacak ve fonksiyonlarını yerine getirecek kesit kalınlığında seçilmelidir. Bu profiller vidalamaya maruz kalacaklarından, en az 2 mm kesit kalınlığında olmaları gerekir. Pencere kanat profilleri, kullanılacak yerin özelliğine göre, normal veya ısı yalıtımlı sistem serilerden seçilebilir.

Alüminyum Pencere Cam Çıtası Profilleri

Alüminyum doğrama cam çıtası profilleri; kasa, kanat veya orta kayıt profillerinde bulunan tırnaklara takılması suretiyle, camın doğramaya sabitlenmesinde kullanılır. Cam çıtası profilleri sistem serisi içindeki cam çıtalarında, camın kalınlığına uyuyun olanı seçilerek kullanılmalıdır.

Alüminyum Pencere Ortak Kayıt Profilleri

Alüminyum doğrama orta kayıt profilleri, kasa veya kanat üzerinde herhangi bir bölüntü yapılmak istenildiğinden kullanılan profillerdir. Bu profiller vidalamaya maruz kalacaklarından, en az 2 mm kesit kalınlığında olmaları gerekir. Pencere orta kayıt profilleri, kullanılacak yerin özelliğine göre, normal veya ısı yalıtımlı sistem serilerden seçilebilir.

Alüminyum Doğrama Pencerelere Kesim Planı Hazırlanma

Alüminyum doğrama pencerelerin imalatının gerçekleştirilmesi için, kullanılacak sistem profillerinin seçilmesinden sonra bu profillerin hangi ölçülerde kesileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Alüminyum profillerin hassas ölçülere sahip olmaları ve hassas ölçüler içerisinde çalışmaları nedeniyle doğru bir kesim planı ile hatasız ölçüye sahip doğrama imalatı yapmak mümkün olmaktadır.

Günümüz teknolojisinde kesim ölçülerinin belirlenmesinde, bilgisayar ortamında da yararlanılmaktadır. Doğramanın yapılacağı boşluk ölçüsünün, bilgisayar programına girilmesi ve kullanılacak profilin seçilmesi ile birlikte, doğramaya ait tüm profillerin kesim ölçüleri program tarafından belirlenebilmektedir. Alınan bu veriler sayesinde, CNC alüminyum işleme tezgâhlarında, her türlü kesim, delik, kanal vb. işlemler tek aşamada yapılabilmektedir. Her atölye ortamında bu tip program ve makineler bulunamayabilir, bu durumda alüminyum doğramacısı, kesim ölçülerini kendisi belirlemek durumundadır.

Alüminyum profilleri kesit ölçüleri yardımı ile de kesim planı çıkarılabilir. Alüminyum profil üreticisi firmaların ürün kataloglarında seçilen sistem profillerinin, kesit ölçüleri bu kataloglarda yer almaktadır. Profil kesit ölçülerinin ve sistemin gerektirdiği durumlar göz önüne alınarak kesim planı hazırlanır.

Kesim planın hazırlanmasında önce doğramanın takılacağı boşluğun ölçüsünün doğru bir şekilde alınması gerekmektedir. Yatay ve düşey ölçüler tek bir yerde alınmamalı, farklı noktalardan da alınacak ölçülerle boşluk ölçüsü belirlenmelidir. Boşluğun köşelerinden çapraz ölçü alınarak gönye kontrolü de yapılmalıdır. Boşluktan daha büyük üretilmiş bir doğrama, bu boşluğa giremeyeceği için sorun yaşanır ve aynı şekilde daha küçük alması durumunda ise, oluşan boşlukları kapatmak yine sorun olmaktadır. Bu nedenle, doğramanın boşluğa montajının, sorunsuz olarak gerçekleşebilmesi için tüm ölçülerin doğru bir şekilde alınmış olmaları bir zorunluluktur.

Doğramanın yapılacağı ölçünün belirlenmesinden sonra, profillerin kesim ölçüsü belirlenir. Kasa, kanat ve orta kayıt profilleri için seçilen alüminyum profiller kesim için hazırlanır. Cam çıtası profilleri de, bu kesim planı içerisinde yer almalıdır ancak ölçüsünün bulunmasında zorluk yaşıyorsanız, doğrama oluşturulduktan sonra da doğrama üzerinden ölçü alarak kesimini gerçekleştirebilirsiniz.

    

Powered by OrdaSoft!