nevin guneyAkıllı Cephe Sistemleri

Sanayi Devrimi’yle birlikte hızlı büyüme ve kalkınma çabaları doğal kaynakların bilinçsiz bir şekilde tüketilmesine neden olmuştur. Bu kötü kullanımı ortadan kaldırmak, evrensel, sosyal ve ekonomik bağlamda kalkınma modelleri oluşturmak adına sürdürülebilirlik kavramı gündeme gelmiştir.

 

Yapı sektörü bu durumun baş sorumlusu olarak düşünülürse yapım teknolojilerini ve akıllı bina sistemlerini benimsemesi kaçınılmaz oldu.

Akıllı Binalar, ihtiyacı olan enerjiyi sahip olduğu alt sistemler ile elde edebilen, otomasyon birimleriyle yönetilen binalardır. Binalarda elde edilmek istenen yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak veya minimum enerji ile maksimum kazanç sağlamaktır.

Bina cepheleri iç mekân-dış mekân arasında bir kabuk görevi gören ve en büyük yüzeye sahip olan yapı elemanı olarak enerji kayıplarının en fazla görüldüğü yerdir. Ayrıca cephe enerjinin yanında görsel ve akustik anlamda da ciddi konfor koşullarının sağlanmasında etkilidir.

Akıllı binalar, minimum enerji kullanarak maksimim kazancı sağlamaya çalışırken bu özelliğin cephede sahip olma şartı olmazsa olmazıdır. Akıllı bina cephelerine yinelenebilir kabuk bileşenleri ve düşük gölge katsayılı cam seçimleri, fotovoltaik paneller, rüzgar türbinlerinin cepheye entegre edilmesi, yeşillendirilmiş duvar teknolojileri, güneş kırıcılar ve yağmur suyunu depolayan sistemler ilave edilerek özellikler kazandırılmaktadır.

Akıllı yapı cepheleri iç mekânlarda doğal aydınlatma ve doğal havalandırma sağlanabilmekte, binalarda yaşayan çalışan insanların, diğer yapılardaki insanlara göre daha konforlu bir yaşam sürdürebilmektedir. Ayrıca cephede kullanılan geri dönüşümlü malzemeler ile maliyet azaltılmakta ve çevreye zarar veren atık maddelerin oluşumu engellenmektedir.

Dünya enerji krizleri yaşamakta ve bu sebeple savaşlar yapmaktadır. Buna en büyük etken nüfus artışı, kentleşmenin yoğunlaşması, çevre kirliliği gibi görülmektedir. Dünya genelinde kullanılan enerjinin büyük bir kısmı binaların yapım, işletim ve yıkım süreçlerinde kullanılmaktadır.

Bu gibi sebepler mimarları, akıllı cepheye yöneltmiş, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmeleri, ısı kazanç ve kayıplarını dengelemeleri, havayı temizlemeleri gibi özelliklerle tasarımlar yapılmıştır. Böylece fonksiyonel, estetik, ekonomik olma gibi mimari değerlendirme kriterlerinin yanında, günümüz mimarlığında sıkça duyduğumuz sürdürülebilirlik ve ekoloji kriterlerine yönelik olarak da yapı tasarımı da oluşmuştur.

Akıllı cepheler, tek tabakalı ve çift tabakalı cepheler olmak üzere ikiye ayrılır. Tek tabakalı cepheler doğal aydınlatma ve doğal havalandırmayı en iyi derecede kullanarak yapı cephesinden kaynaklanan ısı kayıplarını önlemek için tercih edilmektedir. Bu cephelerde kompozit, seramik, terracotta, cam, gazbeton gibi malzemeler kullanılmaktadır.

Giydirme cam cephe sistemlerinin uygulandığı binalarda, mekânları ısıtmak için fazla miktarda enerji harcanmaktaydı. Isı kayıplarını önlemek ve harcanan enerjinin boşa gitmemesini sağlamak için çift kabuklu cephe sistemleri ortaya çıkmıştır. Çift kabuklu cephe sistemlerin tüm çeşitleri, bir adet iç katman, bir adet dış katman ve bu katmanlar arasındaki hava boşluğundan diğer adıyla tampon bölgeden oluşturmak ısı kayıplarını azaltmaktadır.

Çift kabuk cepheler dış katman ara boşluğa hava ve ışık girişine imkân vererek doğal havalandırmayı ve aydınlatmayı sağlamaktadır, istenildiğinde iç katmandaki pencereler açılarak doğal havalandırma, soğutma sağlanmaktadır, gürültü kirliliğini minimum seviyeye indirgemeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca rüzgâr etkisinin fazla olduğu bölgelerde, çok yüksek yapılarda dahi iç kabuktaki pencere açılarak doğal havalandırma yapılmasına olanak sağlamaktadır. Pasif sistemlerle elde edilen enerji sayesinde mekanik sistemlere duyulan ihtiyacı azaltarak bina giderlerini düşürmekte ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktadır.

Cephelerin akıllı hale gelmesi hem yapı sektörüne hem de ekonomik savaşın baş aktristi enerjiyi dengelemede rol oynayacaktır. Ekonominin güçlenmesi üreterek yaratmayla beraber tasarruf ile desteklenmekle sağlanacaktır. Pasif enerjili binaların artarak ekonominin ve çevre sosyal şartlarının güçlenmesi ümidiyle.

Powered by OrdaSoft!