Mimari Sistemlerin; Rekabet Üstünlüğü Oluşturulması Açısından Önemi

Alüminyum Ekstrüzyon profil pazarında yaşanan yoğun rekabet ve ekonomideki daralma karşında firmalar, kaçınılmaz olarak rakipleriyle rekabet üstünlüğü yarışına girmişlerdir.

 

 

Fiyat, kalite, güvenirlik, zamanında teslim gibi faktörlerin firmalar düzeyinde birbirine çok yaklaşmış olması, yükselen ve gelişen yeni pazarlara hitap eden “Mimari cephe ve doğrama sistemleri’’ kavramı üzerinde daha fazla yoğunlaşması gerekliliğini gün yüzüne çıkarmıştır.  Firmaların rekabet gücü “Mimari cephe ve doğrama Sistemleri’’ konusunda yaptıkları ür-ge ve ar-ge yatırımlarına bağlı yenilik oluşturma becerileriyle yakından ilgilidir. Bu nedenle firmaların bu konuya yatırımı benimsemesi, hem ulusal hem de uluslararası pazarlara girebilmeleri ve orada tutunabilmeleri açısından önem taşımaktadır. Ayrıca rekabet üstünlüğü yaratmada Mimari Sistemler konudaki entelektüel bilgiyi kullanma ve yönetme de önemli bir yere sahiptir. Peter Drucker rekabet üstünlüğü kurmak isteyen ekonomilerinde kaynağını “doğru bilgi’’den aldığını ifade etmektedir. Bu sebeple doğru bilgiye ulaşmak ve bu konuyu iyi bilen profesyonellerle çalışmak hayati önem taşır. Bu tür bir değişimi ve gelişimi ciddi anlamda fark eden ve gerekli yatırımı yapan firmalar, pazara öncülük eden firmalardır ve bu firmaların yaptığı iş ise Mimari inovasyon’dur . Firmalar, Mimari inovasyon sayesinde rekabet avantajı elde eder ki, teknoloji ile bilgiyi birleştirerek, yeni “Mimari cephe ve doğrama sistemleri’’ piyasaya sürerek rekabet üstünlüğü sayesinde pazarı ele geçirmesine yardımcı olur. Müşterilere yönelik “yeni ve farklı sonuçlar” pazarda firmaları her zaman taze tutar. Mükerrerlikten ve tek düzelikten sıkılmış yeniye ihtiyaç duyan seçici müşterilere hitap eder. Yeni, geliştirilmiş tasarım, imalat ve montaj yöntemleri ile günün ihtiyaçlarına cevap veren “Mimari Cephe ve Doğrama Sistemleri’’, pazarın gelişmesine de katkıda bulunur. Yurt dışı taleplerin de artmasını sağlar. Doğru bilgi ile tasarlanmış sistemler, mimari fikirleri ortaya çıkarmaya destek olmak ve bunları uygulanabilir hale getirmek için yapılan tüm çabaları desteklerken, yeniliğin kullanım sürecini, yani ürünün geliştirme, uygulama ve transferini de kolaylaştırır. Mimarların hedeflerinin gerçekleştirilmesi imkan sunar. Buna paralel olarak ta pazar talepleri artar. 

Neden Firmalar yeni mimari sistemlere ihtiyaç duyarlar?

Çünkü;

• Büyük” sanayi politikalarıyla istenen başarıyı tek başına elde edemezler. Yeniliklere ve müşterilerine sunacakları doğru sistemlere ihtiyaçları vardır.

• Yeni mimari sistemler, rekabet gücünün anahtarıdır.

• Küreselleşmeden kaynaklanan baskılar nedeniyle firmalar için “korunaklı” alanlar ciddi oranda azalmaktadır. Güç noktalarına ihtiyaçları vardır.

• Firmaların mevcut durumu devam ettirmesi ve yeniliklere yüz çevirmesi, firmaları dezavantajlı konumdan avantajlı konuma getirmede yetersiz kalmaktadır.

Sonuç olarak,

Pazarın büyüyen ticari kanalı teknolojiyle daha fazla entegre hale gelmiş olan “Mimari cephe ve doğrama sistemleri’’ sektörüdür.

Ersoy Çakır Kimdir?

‘1997 Y.T.Ü. Mimarlık bölümü mezunudur.  İngiltere Bath Üniversitesi’nde; Giydirme cephe tasarım ve konstüksiyon, Giydirme cephelerde yangın performansı, Strüktürel performans: Yüklemeler, Strüktürel kontrol ve Eurocode konularında eğitim almıştır. 2015 yılında İTÜ’den Cephe sistemleri uzmanlığı eğitimi almıştır. İTÜ tarafından düzenlenen “Cephe sistemleri: Performans, Standart ve Şartname Uzmanlık Sertifika Programı” ında 3 yıl sektörel eğitmen olarak görev almıştır. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde “Mimari uygulamalarda Alüminyum ve gelecekteki yeri’’ ve , Kırklareli Üniversitesi’nde  “Geleceğin cephe sistemleri’’ üzerine seminer vermiştir. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde cephe sistemleri üzerine misafir eğitmen olarak eğitim vermiştir. Fikri ve Sınai haklar mahkemesinde sektörel bilirkişilik görevlerinde bulunmuştur. Yayınlanmış yazı ve makaleleri vardır. Bazıları; Giydirme cepheler ısı hesabı (2015), Giydirme cephe ve yoğuşma & Nem kontrolü (2015), Giydirme cephelerde gün ışığı performansı (2015), Mimari’de çift cepheler (2014), Movable Solar Shading Systems (2014), Pencereler (2014), Bloom Solar Shading (2014), Liquid Façade (2014), Cam panellerde radyasyon etkileşimi (2014), Akıllı cephe sistemleri (2014), Vertical Gargen Facade Systems (2013),

Giydirme cephe sistemleri sınıflandırma kriterleri (2013), Matrix Façade (2013), Thermometric Façade (2013), Clasification of Facade Systems (2013), Facade Systems Performance Criteria (2013)

Giydirme cephelerde enerji verimi (2013), Mimarlıkta alüminyum pencere, kapı ve perde duvar sistemleri (2013), Perde duvar sistemleri ve tarifler (2013), Mimari cephelerde alüminyum kompozit panel kullanım kriterleri (2007)…

Mimari Sistem evleri, ar-ge ve ür-ge Merkezleri, profil üreticisi fabrikaları, yatırımcılar, mimarlar ve cephe uygulama firmalarına “Mimari Cephe ve Doğrama Sistemi Tasarımı’’ ve “Mimari Cephe Kabuğu Danışmanlık Hizmetleri’’ ve “Teknik Danışmanlık’’ hizmetleri vermektedir.

 

Powered by OrdaSoft!