TALSAD, Üyeleri ve Kamu Kuruluşlarıyla El Ele Vererek Alanında Öncü Adımlar Atıyor
Türk alüminyum sektörünün temsilcisi olarak pandemi döneminde üyeleriyle yakın temas halinde, sürecin etkilerini en aza indirgemeyi başaran TALSAD (Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği) sektör oyuncularının üretimdeki üstün gücünü geleceğe taşıyan adımlar atıyor. TALSAD Genel Sekreteri Dr. Erol METİN, pandemi döneminde yürüttükleri çalışmalar ve izledikleri yol haritasını anlattı.
 
 
talsad 1a
TALSAD olarak pandemi döneminde ne tür çalışmalar yürüttünüz?
TALSAD olarak alüminyum sektörünün etkin gelişme sürecinin devamı ve pandemi sürecinden olabilecek en az etki ile faaliyetlerini sürdürebilmesi birçok alanda çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarda öncelikli olarak 3 alana odaklandık. İlkini pandemi sürecinde kamu kurumlarınca alınan tedbirler kapsamında alüminyum sektörüne özgün düzenlemelerin yapılması, 2’ncisini üye kuruluşlar arasında iş sağlığı ve güvenliği alanlarında etkili bir iletişimin ve paylaşımını sağlanması, 3’üncüsünü ise başta Avrupa Alüminyum Birliği olmak üzere yurt dışı sektörel kuruluşlar ile yoğun işbirliği yapılması olarak özetleyebiliriz. TALSAD olarak pandemi sürecinin başlaması ile birlikte pandemi sürecine yönelik alınan tedbirlere, sektörlere yönelik ekonomik destek kararlarında alüminyumun stratejik ve üretim faaliyetlerinin zorunlu üretim faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi yönünde girişimlerde bulunduk. Bu girişimlerimiz olumlu değerlendirildi ve alüminyumu da kapsayacak şekilde sıvı metal ergitme tesisleri, folyo üretim tesisleri stratejik ve faaliyeti zorunlu tesisler kapsamında ele alındı. Bu açıdan bakıldığında, bu süreci sektörümüz, üyelerimiz ve kamu kuruluşlarımız ile el ele en az zarar ile kapanacak şekilde tamamlamaya çalıştık. İlgili bakanlıklar ve kamu kurumları da bizlerle yakın temas haline kalarak destekte bulundular.
Bir diğer önemli çalışma alanımızı ise TALSAD İş Sağlığı ve Güvenliği Komitemizin pandemi sürecinde üretim yapan işletmelerde uyguladığı tedbirler çerçevesinde gerçekleştirdik.  Bu kapsamda, üyelerimizi kapsayacak şekilde sağlık odaklı ve pandemi etkilerinin asgariye indirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürdük. Bu çalışmaları pandemi sürecinde yoğun bir şekilde devam ettirdik. İSG ve Çevre Komitemiz tüm şirketlerimizi kapsayacak şekilde pandemi etkilerini azaltmak üzere tavsiye ve öneriler geliştirdi ve daimi bir paylaşım içinde oldu. Diğer taraftan TALSAD olarak Avrupa alüminyum Birliği’nin pandemi süresince yaptığı çalışmalara ve bilgi paylaşımına dinamik olarak katıldık ve çalışmalarda bulunduk. AB ülkelerinde salgın etkilerinin azaltılması yönünde alınan tedbirler açısından süreçleri yakından takip ederek oluşan bilgi ve deneyimi üyelerimiz ile paylaştık. Piyasa gelişmelerini ve küresel anlamda alüminyum sektörünün yaşadığı etkileri değerlendirip, üyelerimize sunarak sektörümüzle iletişim içinde olduk. Özetle bir sektör temsilcisi olarak pandemi sürecinde, sektör derneklerinin yapması gereken en önemli işlerden biri olan üyeleri ile iletişim ve yakın koordinasyon, bilgi paylaşımı ve kamu kurumları ile yapıcı ve verimli diyalogları oluşturma konularında üzerimize düşenleri yaparak sorumluluğumuzu yerine getirmeye yönelik bir yol haritası izledik. 
Sektörde  pandemi döneminde neler yaşadı, pandemi sonrası firmaları neler bekliyor?
Pandemi süreci başta Avrupa ve ABD olmak üzere küresel anlamda tüm ülkeleri ve endüstrileri doğrudan etkiledi. Doğal olarak alüminyum sektörümüz de bu süreçten doğrudan etkilendi. Avrupa otomotiv sektörü pandemiden yoğun etkilenen sektörlerin başında geliyor. Otomotiv sektöründe 2020 yılında yüzde 15 civarında bir daralma bekleniyor. Alüminyumun önemli pazar alanlarından biri olan otomotiv ve inşaat sektörlerinde yaşanan gerileme, alüminyum sektörünü de etkiledi. Diğer taraftan pandemi süreci alüminyumun toplum sağlığı için ne kadar önemli bir malzeme olduğunu farkına varmamızı sağladı. Özellikle sağlık ve gıda alanlarında yoğun bir kullanım alanı olan alüminyum folyonun, alüminyumun ve sürdürülebilirlik tarafında yapılan çalışmaların önemi tekrar ortaya çıktı. Avrupa alüminyum pazarında pandemi nedeni ile oluşacak daralmanın, COVID-19 etkilerinin yılın ikinci yarısında ne şekilde gelişeceğine dair belirsizliklere de bağlı olarak, yüzde 7- yüzde 15 arasında bir daralma yaşanacağını öngörülüyor. Türkiye alüminyum sektörü ise dış ticaretimizi ve ihracatımızı doğrudan etkileyen bu süreçten olabildiğince az etkilenmek için çeşitli çalışmalar yaptı. TALSAD olarak yaptığımız analizler, sektörün pandemi sürecinden doğal olarak etkilendiğini gösteriyor. Ocak- mayıs dönemindeki ihracat gerilememiz yüzde onbeş civarında seyir izledi. Özellikle mayıs ayında AB ülkelerindeki ciddi pazar gerilemesi ile yüzde 30’un üzerinde bir ihracat daralması gerçekleşti. Diğer taraftan normalleşme süreci ile birlikte piyasa gelişmelerinde olumlu işaretler görülüyor. Bu dönemi yakından izleyerek değerlendirmeleri yapmak daha uygun olacak.
 talsad 1cPandemi sürecinin sonrası ise küresel ticarette ve yeni yaşam biçimlerinde özellikle daha fazla dijitalleşmeye doğru bir eğilim izleneceği çok açık görülüyor. Avrupa Birliği, pandemi sonrası öncelikli gelişme ve yatırım alanlarını dijitalleşme ve çevre öncelikli alanlar olarak tanımladı.  Destek projelerini de bu alanlara öncelik verecek şekilde oluşturdu. Dolayısı ile pandemi süreci sonrasında şirketlerin daha fazla dijitalleşme ve çevre konularına öncelik veren yaklaşımlara ihtiyaç duyacağı, özellikle AB ülkeleri ile yakın ticaret içinde olan işletmeler için bunun bir gereklilik olacağı çok açık görülüyor. 
Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mıdır?
Alüminyum sektörünün sağlıklı büyümesi ve gelişmesi, sektörümüzün dünya ve bölge pazarlarındaki payının artması için çalışmalar yürüten bir dernek olarak, pandemi öncesinde dijitalleşmeye yönelik bir proje başlatmıştık. İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde bu projenin ne kadar isabetli ve doğru bir zamanda hayata geçirildiğini görmüş olduk. Geçtiğimiz yıl eylül ayında başlattığımız Dijital Dönüşüm Projesi ile Türkiye alüminyum sektörünü ilgilendiren, üreticilerimizin ve sektör kuruluşlarının iç ve dış pazarlara yönelik verileri, dinamik bir ortamda ve her an hazır kullanılabilecek şekilde şirketlerimize sunacağız. Böylece alüminyum sektöründe üretim, iç tüketim, İthalat ve ihracat kalemlerinden oluşan pazar dengesini düzenli ve güvenilir bir şekilde takip edeceğimiz bir sistemi kurmuş ve dijital ortama aktarmış olacağız. Üyelerimiz iç ve dış pazarlardaki gelişmeleri anlık olarak gözlemleyebilecekler. 
Alüminyum sektöründe yaşanan değişimleri, yeni projeleri, firmalarımızın çalışmalarını Win&ARTProje ve ALU&ART Dergileriniz aracılığıyla okuyucuya ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sahip olduğunuz bu misyonun tüm unsurlarını yerine getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
TALSAD Takes Leading Steps In Cooperation with Its Members and Public Institutions 
TALSAD (Turkish Aluminum Industrialists Association, as the oldest and deep rooted industry representative of Turkish aluminum sector, have pursued various initiatives to reduce the impact of the pandemic period, in close cooperation with its member companies, while working to prepare for the future of this important industry.  TALSAD Secretary-General, Dr. Erol METİN spoke of the operations they conducted, and the roadmap they pursued throughout the pandemic process.
talsad 1b
 
Powered by OrdaSoft!