Asaş, 10 Ülkenin Yer Aldığı AB Fon Destekli RETROFEED Projesinde Önemli Bir Partner Konumunda 

ASAŞ, enerji yoğun sektörlerde kaynak kullanımında tasarruf ve enerji verimliliği sağlamak hedefiyle, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programı çerçevesinde fonlanan ve Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle hayata geçirilen RETROFEED Projesi ortakları arasında yerini aldı.

 

 

 

 

asas s34

 

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programı çerçevesinde fonlanan ve Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle hayata geçirilen RETROFEED Projesi’nin 10 ülkedeki 18 ortaklarından biri oldu. İspanya Zaragoza’da bulunan Enerji Kaynakları ve Tüketim Araştırma Merkezi CIRCE Vakfı tarafından koordine edilen proje, seramik, çimento, alüminyum, çelik ve zirai kimyasal gibi enerji yoğun sektörlerde üretim proseslerinin yeniden şekillendirilerek değişken, biyo-bazlı ve döngüsel hammaddelerin kullanılmasını sağlayıp kaynak maliyetinde yüzde 22, enerji verimliliğinde yüzde 19 artış, bunun sonucunda ise maliyetlerde ve karbon emisyonlarında azalma sağlamayı hedefliyor.

Hedeflenen Enerji Karlılığı Aktarıldı

Projenin ilk toplantısı, 26-27 Kasım 2019 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya ASAŞ’ı temsilen Enerji Müdürü Hasan Basri TAŞKIN, Ar-Ge Müdürü Görkem ÖZÇELİK ve Fon Destekli Projelerden sorumlu Ar-Ge Mühendisi Zeynep TUTKU ÖZEN katıldı. Alüminyum endüstrisinde RETROFEED çözümlerinin validasyonu yapılması görevine liderlik eden ASAŞ, toplantıda Ar-Ge faaliyetleri ve kapasite sunumunun ardından, proje sonrasında hedeflenen enerji karlılığı ve hurda alüminyum kullanımında artışı aktardı. 

Atıklar Ham Maddeye Dönüştürülecek

Nisan 2023’te tamamlanması hedeflenen projeyle seramik, çimento, alüminyum, çelik ve zirai kimyasal gibi sektörlerde mevcut proseslere alternatif yaratılarak, tesiste elde edilen atık ve / veya yan ürünlerin hammadde karışımlarının entegrasyonu, mevcut fırın / reaktör besleme stoku tedarikini tamamlamak için atık maddelerin tesis dışından verilmesi, biyo-bazlı kaynakların hammadde olarak kullanılması, mevcut fosil yakıt talebini azaltmak için biyo bazlı yakıtların yanması ile çelik sanayi artıklarının ve diğer sanayi sektörlerinden benzer diğer artıkların alternatif hammadde olarak kullanılması amaçlanıyor.

ASAŞ is an Important Partner in the EU Funded RETROFEED Project in which 10 Countries Take Part   

ASAŞ has taken its place among the partners of the RETROFEED Project, funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program and implemented with the support of the European Commission, with the aim of reducing resource usage and ensuring energy efficiency in energy intensive sectors.

 

Powered by OrdaSoft!