Sehitlerimiz

EDİTORYAL

Kemal Bey resim 2021

Sektörümüz Hizmet Verdiği Alanlarda Yükselişe Geçti

Pandemide aşılamanın genişlemesiyle birlikte ekonomimiz de daha iyimser bir tablo sunmaya başladı. Başta ihracat ve üretim olmak üzere tüm ticari faaliyetlerimizde hissedilir ölçüde bir iyileşme yaşanıyor. Sektöre kazandırılan reformlar, geliştirilen yeni uygulama ve düzenlemeler ile sunulan desteklerin etkisiyle sektörümüz de hizmet verdiği alanlardaki yükselişini sürdürüyor.

Win&ARTProje ve ALU&Art Dergileri olarak yeni sayımızda, Türkiye’nin bundan 20 yıl önce başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi’nin temsilcilerinden biri olan savunma ve havacılık sanayisinde yüksek teknolojinin hâkimiyetini, yerli ve milli üretime geçişin kazanımlarını sayfalarımıza taşıdık. Savunma ve havacılık sektörünün gelişimine yön veren Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un başarı hikayesinin çok önemli kilometre taşlarına projeksiyon tuttuk. Geliştirdiği yüksek teknolojiler ve yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye’nin dünya ülkeleri arasında önemli bir konuma yükselmesini sağlayan savunma ve havacılık sektörlerinde 2020 yılında yaşananları, 2021’de sektörü bekleyen gelişmeleri masaya yatırdık. Ezber bozan değişimleri ortaya koyduk.

Oldukça başarılı bir tablo sunan sektörel araştırma ve raporlar ekseninde ihracat ve üretim faaliyetlerinde ulaşılan son noktayı vurguladık. İMSAD, İKMİB, İDDMİB gibi dernek ve birliklerimizin açıkladığı raporlar ışığında sektörümüzün dinamiklerini yakından takip ettik. Pandemi nedeniyle kısıtlamaların ağırlaştığı bir dönemde elde ettiğimiz üstün başarıların yanına virgül koyduk. Yılın ikinci dönemi için yeşeren umutlarımızla bu başarıların giderek artacağına gönülden inanıyoruz. 

Öte yandan yılın ikinci çeyreğine hızlı bir giriş yapan firmalarımızın yakın ve uzun vadedeki hedeflerini, geliştirdikleri yüksek teknoloji eseri olan ürünlerini, Ar-GE ve inovasyon ile ihracat faaliyetlerini sizlerle buluşturduk. Firmalarımızın kendilerini tanıtma imkânı bulduğu haberlerimizle sektörümüzün tüm alanlarının nabzını tuttuk. Sektörümüzün geleceğine ilişkin öngörü ve beklentilerini sizlere ulaştırmak için bir elçi görevi üstlendik.

Yılın ikinci yarısında, aşılamanın ve alınan tedbirlerin etkisiyle pandeminin etkilerinin azaldığı, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla ticari faaliyetlerin yeni bir boyut kazandığı, fark yaratan başarı hikayelerinin çizildiği bir dönem bizi bekliyor. Bir sonraki sayımızda bu beklentimizi yansıtan gelişmeleri içeren haberlerimizi sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.

Bu vesile ile geçmiş Ramazan Bayramınızı kutluyor, bayramın sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günleri hayatınıza kazandırmasını diliyoruz.

imza


E - DERGİLER

alu67kpk           yd48kpk

 

Enerji Verimliliğinde Cephe Sistemlerinin Etkisi

Akıllı binalar enerji verimliliğini arttırmak üzere binanın enerji harcamalarının otomatik olarak binanın kendi elemanlarıyla ve ek donatılarla kontrol edildiği sistemlerdir. Dolayısıyla akıllı binanın en önemli görevi, kullanıcı konforundan ödün vermeden binanın enerji harcamalarının en az düzeyde olmasını sağlamaktır.

 

Akıllı binalarda pasif sistem olarak binanın enerji performansını etkileyen en önemli tasarım parametresi olan bina kabuğudur. Bir binanın cephe maliyetinin toplam bina maliyeti içerisindeki payının %15-%40 arasında olmasına karşın, bina cephesinin bina işletim maliyeti üzerindeki etkisi %40 veya daha fazla olabilmektedir. O nedenle, son yıllarda fosil enerji kaynaklarının elde edilmesindeki sıkıntılar, bu kaynakların kullanılmasının yarattığı çevre sorunları, bir ülkedeki toplam enerjinin %40-50 gibi çok önemli payının binalarda kullanılıyor olması ve dolayısıyla binalarda enerji verimliliğinin önem kazanmasıyla birlikte, yapı ve malzeme teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak akıllı kabuk tasarımı gündeme gelmiştir. Tasarıma bağlı olarak kabuğu oluşturan camlı alanlar %100 ile %30 oranında değişmektedir. Bu konuda alüminyum sistem üreticilerine de görevler düşmektedir. Doğrama ve cephe serilerinde üretim teknolojisinin gelişimi işlevsellik ve enerji verimliliği ile desteklenmektedir.

Öncelikle yapılan tasarımda akıllı kabuklar oluşturmaktır. Akıllı kabuklar en basit şekliyle doğal havalandırma ve güneş kontrol elemanlarının otomatik hareketiyle binanın havalandırma, klima ve aydınlatma enerjisi yüklerini en aza indirgeyen ve kullanıcı konforunu olabildiğince doğal yollarla sağlayan kabuklardır. Günümüzde enerji etkin akıllı binalarda sıklıkla kullanılan çift cidarlı cepheler bu konuda tasarlayıcılara geniş olanaklar sunmaktadırlar.

Çift cidarlı cepheler genellikle birbirinden belirli uzaklıkta iki cam cepheden oluşur. İki cephe arasındaki boşluk iç mekânla dış mekân arasında bir tampon bölge oluşturarak enerji harcamalarının kontrol edilmesini kolaylaştırır.

Çok katlı binalarda cidarlar arasındaki boşluk her kat hizasında kesintili, ya da tüm katlar boyunca sürekli olabilir. Ayrıca binada otomatik kontrol sistemiyle hareket ettirilebilen cam gölgeleme araçları ile de desteklenebilir. Böylece cephe üzerindeki rüzgâr yükünü azaltmakta ve yağmuru tutmaktadır. Bu sayede iç cephedeki pencereler doğal havalandırma için kullanılabilmektedir. Cephe malzemelerinin iklim koşullarına uygun olarak değiştiği aktif cepheler de akıllı kabuk olarak algılanmalıdır. Aktif cephelerde enerji verimlilikle beraber enerji üretimi de yapılabilmektedir.

Üretim için otomatik kontrol ile pozisyonunda değişen gölgeleme elemanları optik özellikleri güneş ışınımına göre değişebilen kaplamalı camlardan oluşmaktadır. Kaplamalı camlar elektrik enerjisi üretmek üzere PV panellerden oluşturulabilir.

Binalarda yarı saydam güneş kontrol elemanları, iç mekânlarda yeterli gün ışığı sağlarken doğrudan güneş ışınımından ısı kazancını önlemektedir. Ayrıca güney cephesinde elektrik üretebilen PV paneller ile kaplanması 40 m2 alanda 1,5 kW’a kadar enerji kazanımı sağlamaktadır. Artık alüminyum sistem üreticileri enerji üretebilen cephe sistemlerinin Ar-Ge’lerine önem vermekte pek yakında klasik cephe sistemleri gibi uygulanabilir hale gelmesi planlanmaktadır.

 

nevin guney 53 a